BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubnicka Barbara
Tytuł
Sytuacja materialna osób w wieku poprodukcyjnym w świetle badań ankietowych
Material Situation of People at Post-Productive Age in the Light of Survey Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 22, s. 72-91
Słowa kluczowe
Materialne warunki życia ludności, Ludzie starsi, Badania ankietowe, Aktywność zawodowa ludności, Poziom życia, Dochody ludności
Population's materials living conditions, Elderly people, Questionnaire survey, Activity rate of population, Living standard, People's income
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę rozpoznania sytuacji bytowej ludzi w wieku poprodukcyjnym. Przeprowadzono analizę wyników badań ankietowych wybranej grupy ludzi w wieku ponad 60 lat, oraz opisano ich sytuację mieszkaniową i poziom dochodów.

The article describes the material situation of people at post-productive age, basing on the results of a survey which covered the inhabitants of Greater Poland province who in the years 1999 and 2000 were old-age pensioners. In order to illustrate the living standard of those people the author presents: material situation, sources of income of an elderly person and his/her family, how far his/her needs are satisfied and his/her subjective evaluation of the material situation. The author concludes that old-age pensioners in Poland are not very well-off. Therefore, the people of post-productive age will have to continue working in order to ensure an additional source of income for themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu