BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Bzducha Ewa
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
The Regional Differentiation of the Possibility of Investment - Local Government Units in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 509-519, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Finansowa ocena inwestycji, Przestrzenna analiza porównawcza
Local government, Polish Act on Local Government Revenue, Budget revenue, Financial assessment of investment, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Autorka przeanalizował zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w ujęciu regionalnym, pod kątem zwiększenia ich potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Analizą objęła tylko dochody województw za lata 2002-2004. Cały temat podzieliła i omówiła w trzech częściach: potencjał społeczno-ekonomiczny województw; dynamika dochodów województw; struktura dochodów województw.

The incorporation of Poland into the European Union in 2004 has given this country the opportunity of using the EU's relief funds - over 12 billion euro allocated for the years 2004-2006. Main beneficiaries of these funds in Poland are local government units. The paper presents an analysis of changes in incomes of local government units in Poland in view of increasing their opportunities in using the EU's relief funds. The analysis was based on incomes of Polish regions in the years 2002-2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2004, GUS, Warszawa 2005.
 2. Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, czerwiec 2005. Strony internetowe Ministerstwa Finansów (3.03.2006 r.).
 3. Kozuń-Cieślak G., Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej. Koncepcje, doświadczenia, prognozy, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2006.
 4. Markowska-Bzducha E., Finanse samorządowe w Polsce w aspekcie możliwości absorpcji funduszy unijnych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 5. Narodowy Plan Rozwoju 2007-20/3. Projekt, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2005.
 6. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa a problem finansowania i współfinansowania działań na rzecz rozwoju regionalnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 7. Patrzałek L., Zakres samodzielności finansowej samorządów regionalnych, [w:] Polska samorządność w integrującej się Europie, red. A. Szewczuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 8. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce, Raport IŻ PWW. Warszawa, wrzesień 2005.
 9. Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne 2003, Strony internetowe GUS (29.06.2006).
 10. Strahl D., Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1083, AE, Wrocław 2005.
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu