BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toborek-Mazur Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym
Legal, Tax, and Balance Sheet Aspects of Mergers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 101-117, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Prawo podatkowe, Prawo bilansowe
Mergers and acquisitions, Tax regulations, Balance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono proces łączenia spółek w prawie handlowym i metody rozliczania połączeń w prawie bilansowym. Omówiono stosowanie metody łączenia udziałów w prawie polskim oraz metody nabycia zgodnie z polskim prawem bilansowym. Zaprezentowano kierunki zmian w prawie bilansowym.

The purpose of this article is to present the legal regulations on mergers. From the legal perspective, mergers and acquisitions are highly complex processes, since many ways exist to take over control over an enterprise. These processes cover almost every field of law. Civil law, commercial law, tax law and balance sheet law play a particular role in Polish law on merger and acquisition processes. The provisions of the Commercial Companies Code pertaining to mergers undoubtedly more comprehensively and fully regulate the issues of concern. The new regulations are favourable towards this form of capital concentration and employ models accepted in western countries, due to which they have a significant impact on mergers in the European Union. In order for this to function, however, a deeper harmonisation of Polish law with corresponding Community regulations is warranted. Moreover, linking and unifying regulations on the basis of commercial, tax and balance sheet law would contribute significantly to further mergers in the Polish economy of companies also operating in the Community. In this case, it is essential that mergers be presented in compliance with the balance sheet law in force. The method of merging shares is significantly less costly and labour-intensive in regard to merger accounting. For this reason, in Poland at present it cannot be replaced by the acquisition method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywy europejskie [1996], tekst dyrektyw w języku polskim [w:] Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie: prawo spółek, red. M. Safjan, Warszawa.
  2. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2004], IASB, SKwP, Warszawa.
  3. Rozporządzenie Rady UE nr 2157/2001 o statucie spółki europejskiej. Uchwała Rady Europejskiej ECC nr 2137/85 z 25 lipca 1985.
  4. Toborek-Mazur J. [2005]. Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. 2002, nr 76. poz. 694.
  6. Ustawa Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
  7. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1993, nr 106, poz. 482 ze zm.
  8. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1808.
  9. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r., o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz.U. 2005. nr 62, poz 550, 551.
  10. Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu