BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśniakiewicz Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Suwała Grzegorz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Żywność ekologiczna w świadomości Polaków
Ecological Food in the Consciousness of Poles
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 705, s. 57-75, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Żywność ekologiczna, Rolnictwo ekologiczne, Produkcja żywności, Świadomość ekologiczna, Odżywianie się Polaków, Oznakowanie produktów spożywczych
Commodity science, Food commodities, Organic food, Ecological agriculture, Food production, Ecological awareness, Eating habits of Polish people, Food labeling
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Według szacunków Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób stan zdrowia człowieka zależy w 53% od stylu życia (w tym sposobu żywienia), w 21% od stanu środowiska, w 16% od uwarunkowań genetycznych, a zaledwie w 10% od skuteczności działania służby zdrowia. Dane te potwierdzają wagę jakości żywności, którą codziennie spożywamy, jakości, która dla stale rosnącej grupy konsumentów staje się najistotniejszym kryterium wyboru przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego towaru. Autorzy podjęli próbę określenia poziomu zainteresowania Polaków żywnością ekologiczną, stopnia zrozumienia podstawowych pojęć z nią związanych oraz znajomością znaków pozwalających na odróżnienie żywności ekologicznej od konwencjonalnej. Szczególną uwagę zwrócono na ustalenie świadomości w zakresie żywności ekologicznej mieszkańców Krakowa.

The objective of the work was to determine Poles' level of interest in ecological food, their understanding of basic notions connected with such products and their knowledge of labels which are to enable people distinguish ecological food from conventional foodstuff. Attention is focused on the level of consciousness, as regards ecological food, of the inhabitants of Cracow because according the to available literature the average consumer of ecological food lives in a big town, he has got a secondary or higher education and his income per family member is higher than the average income, or he is a pupil or a student, which is the result of ecological education at schools and universities. For the purpose of the research questionnaire surveys were carried out. They concerned the knowledge of legal regulations, manufacturing methods and labelling of ecological food. The results of the surveys are presented and discussed in the paper (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Codex Alimentarius. Food Hygiene Basic Texts, FAO/WHO, Rzym 1997.
 2. Codex Alimentarius: Organically Produced Foods, FAO, Rome 2001.
 3. Krzemiński A., Żywność ekologiczna, "Polityka" 2001, nr 7.
 4. Łuczka-Bakuła W., Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 1.
 5. Łuczka-Bakuła W., Zmiany w dystrybucji żywności ekologicznej w Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny" 2004, nr l.
 6. Łuczka-Bakuła W., Piasny J., Problemy tworzenia i funkcjonowania rynku żywności ekologicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" ]997, nr 3.
 7. Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M., Rynek żywności ekologicznej, Wydawnictwo WSA, Łomża 2003.
 8. Popek S., Koterwa M., Filip A., Kryteria oceny jakości żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 48, Gdynia 2003.
 9. Rembiałkowska E., Rolnictwo ekologiczne a krajobraz rolniczy i jakość żywności, "Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego" 2001, nr 2.
 10. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w liczbach, Raport MRiRW, www. minrol.gov.pl, Warszawa 2004.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, Dz. U. nr 86.
 12. Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 z 24.06. 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz oznakowania jego produktów i środków spożywczych.
 13. Runowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa 1997.
 14. Siebenneicher G.E., Podręcznik rolnictwa ekologicznego, WNT, Warszawa 1997.
 15. Szołtysek K., Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 16. Śmiechowska M., Studia nad produkcją, jakością i konsumpcją żywności ekologicznej, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2002.
 17. Śmiechowska M., Newerli-Guz J.., Zachowania rynkowe konsumentów żywności ekologicznej. Konsument i jego zachowania rynkowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 18. Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r., Dz. U. nr 38.
 19. Żakowska-Biemans S., Rynek żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu