BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pollok Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wałęga Grzegorz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce
The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 733, s. 101-130, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Fundusze otwarte, Fundusze emerytalne, Przegląd literatury
Social insurance, Open-ended investment companies, Pension funds, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe typy powszechnych systemów emerytalnych i omówiono reformę systemu emerytalnego w Polsce. Zaprezentowano działalność otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999-2005.

The new Polish pension system, introduced on 1 January 1999, was "constructed" on the basis of three types of insurance (so-called pillars). Pensions were to be financed from two independent, mandatory sources: 1) from current contributions paid into the reformed Social Insurance Institution - pillar I; and 2) from capital accumulated in a chosen open pension fund - pillar II. The third element that could increase the size of a pension was funds accumulated individually or through an organised employee or occupational scheme - pillar III. The mandatory insurance contribution of each participant in the system is split between two individual pension accounts belonging to him: one in the Social Insurance Institution and the other in his chosen open pension fund. The reformed system assumes a significant flow of money from the financial accounts of its participants to the open pension funds - currently amounting to 7.3% of their income. In this article, the authors discuss the key issues connected with the operation of open pension funds in Poland, i.e.: 1) their position and role in the reformed pension system; 2) financial aspects of their operation, including changes in the level of net assets and the problem of inflows of pension contributions from the Social Insurance Institution; 3) the rules for creating investment portfolios and the structure of those portfolios; and 4) the effectiveness of the pension funds measured by the rate of return for participants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w latach 2000-2002, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2003.
 2. Czepulis-Rutkowska Z., Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 3. Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, red. J. Pociecha, AE w Krakowie, Kraków 2003.
 4. Eksperci Banku Światowego o reformach emerytalnych w Polsce i na świecie. Propozycje, wzory, kontrowersje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997.
 5. Fundusze emerytalne. Vademecum dla wnikliwych, „Gazeta Ubezpieczeniowa" 1999, nr 4 (wydanie specjalne).
 6. Góra M., Finansowanie przejścia od tradycyjnego do nowoczesnego systemu emerytalnego, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 9.
 7. Góra M., Obecny system najlepiej nas chroni, „Rzeczpospolita" 2006, nr 145
 8. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 9. Gwiazdowski R., Równo dla każdego, i to od państwa, „Rzeczpospolita" 2006, nr 145.
 10. Jędrasik-Jankowska I., Nowy system ubezpieczeń społecznych - wybrane problemy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 3.
 11. Krajewski A., Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z orzecznictwem. Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 2002.
 12. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, PTE-Bellona, Warszawa 2000.
 13. Oblicz swoją emeryturę, „Prawo bez Tajemnic" 2003, nr 1.
 14. Perek-Białas J., Rószkiewicz M., Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości, PONT Info, Warszawa 1999.
 15. Perspektywy rozwoju otwartych funduszy emerytalnych na rynku finansowym do roku 2010, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2003.
 16. Plan uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych. Lepiej gospodarować publicznymi pieniędzmi, skutecznie pomagać potrzebującym, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 17. Programy pracownicze w 2003 roku. Przybywa, ale wolno, „Rzeczpospolita" 2004, nr 118.
 18. Reforma emerytalna, dodatek do „Rzeczpospolitej" 1998, nr 144.
 19. Reforma emerytalna, dodatek do „Rzeczpospolitej" 1998, nr 304.
 20. Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 24, Warszawa 1997.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. nr 32, poz. 276).
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. nr 175, poz. 1814).
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. nr 13, poz. 91).
 24. Rószkiewicz M., Percepcja systemu ubezpieczeń społecznych a postawy wobec zabezpieczenia własnej starości, „Gospodarka Narodowa" 2003, nr 3.
 25. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2003, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2004.
 26. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2004, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2005.
 27. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2005, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2006.
 28. Sosenko B., Wprowadzenie do teorii systemów zabezpieczenia emerytalno-rentowego, Kraków 2002.
 29. Systemy i reformy emerytalne. Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997.
 30. Ustawa Z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ( Dz.U. nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
 31. Ząbkowicz A., Reforma systemu emerytalnego i wzrost gospodarczy Chile, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 1-2.
 32. Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 33. Żukowski M., Reforma emerytalna w Polsce w kategoriach ekonomii politycznej, "Polityka Społeczna" 1999, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu