BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudek Jadwiga
Tytuł
Dostosowanie Polski do standardów ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Bilans kosztów i korzyści
Adaptation of Poland to Environment Protection Norms in European Union. Balance of Costs and Advantages
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (23), 2006, nr 81, s. 83-95, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie środowiska, Polityka ekologiczna państwa
Environmental protection, Environmental pollution, State ecological policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono problemy polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Omówiono podstawy traktatowe tej polityki, a także przyjęte i realizowane w ramach tego ugrupowania kolejne programy dotyczące środowiska. Zaprezentowano również uzgodnienia i realizacje procesu dostosowań polskiej gospodarki do regulacji i standardów Wspólnoty w temacie "Środowisko". Przeanalizowano koszty i oczekiwane korzyści w wymiarze mikro i makroekonomicznym.

Questions of environmental protection policy in European Union are the subject of present article. Treaty grassroots of this policy as well as accepted and realized within the limits of that group succeeding programs concerning environment have been discussed. In this context the adjustments and execution of Polish economy adaptation process to regulations and standards of Commonwealth in a scope of „Environment” have been presented. Attempt was undertaken to show costs and expected advantages effected thereof in micro- and macroeconomics scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DICK L,. Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa, wyd. Studio EMKA, 1998.
 2. GAJDZIŃSKA A., Determinanty zmian polityki ekologicznej Polski wobec integracji z Unią Europejską, [w:] Gospodarka Polska w warunkach integracji europejskiej, W. Jarmołowicz (red.), Poznań, wyd. AE w Poznaniu, 2005, 349-364.
 3. GAWLIKOWSKA-HUECKEL K., ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. Warszawa, wyd. C.H. Beck, 2004.
 4. GUESNERIE R., L'evaluation économicque du protocole de Kyoto, Problemes économiques, 2003, nr 2.800, 14-20.
 5. HELLER J.. Integracja Polski z Unią Europejską, Bydgoszcz-Olsztyn, Oficyna wyd. Branta, 2003.
 6. KAWECKA-WYRZYKOWSKA E., SYNOWIEC E. (red.), Polska w UE, t. II, Warszawa, wyd. IKiCHZ, 2004.
 7. LISOWSKA A., Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wrocław, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
 8. MEADOWS D.H., MEADOWS D., RANDERS J., BEHRENS III W.W., Granice wzrostu, Warszawa. PWE, 1973.
 9. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Warszawa, wyd. Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003.
 10. WOJTKOWSKA-ŁODEJ G., Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.). Warszawa, IKiCHZ, 2001, 363-381.
 11. WYSOKIŃSKA Z.. WITKOWSKA J.. Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk. Warszawa. PWE, 2004.
 12. www.mos.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu