BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena
Tytuł
Rozchody w gospodarstwach domowych wdług metody koralacji kanoniczej
Outgoings in households by canonical correlation method
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 9, s. 25-37, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Kształtowanie wynagrodzeń
Budgets of households, Household expenditures, Shaping remuneration
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wpływ uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych oraz socjodemograficznych na rozchody w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem tradycyjnych i wielowymiarowych metod statystycznych. Do analizy posłużyły dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Potwierdzono, że największy wpływ na rozchody na osobę w gospodarstwach domowych mają dochody gospodarstw. Znaczące jest też źródło utrzymania oraz wielkość gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)

In the paper the influence of the environmental, economical and socio-geographical conditions on outgoings in the households with traditional and multidimensional statistical methods use, was presented. To elaborate this analysis the data from households budgets surveys conducted by CSO were used. It was confirmed that the greatest influence on outgoings per capita in households have incomes of households. The source of maintenance and the size of household have also significant influence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa
  2. Bywalec C. (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
  3. Gutkowska K., Ozimek L, Laskowski W. (2003), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Laskowski W., Piekut M. (2005), Zastosowanie analizy kanonicznej w badaniu wydatków gospodarstw domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  5. StatSoft (1997) Korelacja kanoniczna, (w:) Statistica PL, tom III, StatSoft, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu