BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Wymagania klientów wobec innowacyjności produktów i usług w Unii Europejskiej
Customers requirements towards innovatory products and services in the European Union
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 9, s. 70-80, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług, Innowacyjność, Procesy innowacyjne
Services market, Innovative character, Innovation processes
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań empirycznych nad innowacyjnością przedsiębiorstw przemysłowych w Unii Europejskiej, ze szczególnym akcentem na kwestie: zależności między innowacyjnością przedsiębiorstw i ich otwartością na inne rynki zbytu; wymagania klientów sektora publicznego odnośnie poziomu innowacyjności nabywanych wyrobów lub usług w porównaniu do wymagań klientów sektora prywatnego. Wyniki badań pokazały, że przy większej innowacyjności przedsiębiorstw występowała większa skłonność do rozszerzania rynków zbytu, a w opinii zdecydowanej większości kierowników przedsiębiorstw nie ma różnicy w wymaganiach wobec innowacyjności wyrobów lub usług nabywanych przez klientów sektora publicznego i prywatnego. (abstrakt oryginalny

In the paper the results of empirical surveys on innovation of the industrial enterprises in the European Union were discussed, with particular impact on the following issues: dependences between enterprises innovatory and their opening on new market outlets; the requirements of public sector customers regarding innovation level of purchased products or services comparing to the requirements of private sector customers. The results of these surveys showed that greater innovatory of enterprises is accompanied by bigger inclination to market outlets' extension and in opinion of the majority of enterprises' managers the requirements of public and private sector customers towards products and services innovatory are similar. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń
  2. Baruk J. (2005), Odnawianie modelu działalności przedsiębiorstwa szansą na sukces, "Transformacje", nr 3 i 4
  3. Baruk J. (2002), Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, "Gospodarka Narodowa", nr 11 i 12
  4. Baruk J. (1992), Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  5. European innovation Scoreboard 2004 (2005), European Communities
  6. Innobarometer 2004 (2004), European Commission, Analytical Report, November
  7. Innovation Policy in Europe 2004 (2004), European Commission, Publications - DO Enterprise and Industry
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu