BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wratny Jerzy
Tytuł
Umowa społeczna
Social Act
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 10, s. 2-9, summ.
Słowa kluczowe
Dialog społeczny, Polityka społeczna, Polityka społeczna państwa, Pracodawcy, Związki zawodowe, Umowa społeczna
Social dialogue, Social policy, Social policy, Employers, Trade unions, Social agreement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z podjęciem w 2006 r. prac nad zawarciem nowej umowy społecznej "Gospodarka-praca-rodzina-dialog" autor odnosi się do wielu aspektów funkcjonowania tego rodzaju umów w ujęciu porównawczym oraz przedstawia doświadczenia zagraniczne i polskie w tym zakresie. Ukazuje cechy umowy społecznej jako trójstronnego porozumienia programowego między rządem (państwem) oraz reprezentacjami pracy i kapitału, jak również poddaje analizie charakter prawny takiego porozumienia. W zakończeniu autor przedstawia kilka uwag krytycznych dotyczących koncepcji i sposobu negocjowania umowy pod auspicjami Prawa i Sprawiedliwości. (abstrakt oryginalny)

In the year 2006 the procedures aiming at concluding new social pact in Poland "Economy-labour-family-dialoque" started. That was the reason for the author of taking into consideration many aspects of functioning of this kind of pacts in same European countries and Polish experience in this field. The article describes the specifics the social pact being tripartite agreement between the government (state), trade unions and employers' organizations. Legal concept of such agreement was analysed as well. Some critical remarks concerning the idea and the way of negatiating the pact initiated by "Prawo i Sprawiedliwość" were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Cordova, Basic Agreements: An Overview, wprowadzenie do publikacji Międzynarodowego Biura Pracy Selected Basic Agreements and Job Declarations on Labour - Management Relations, Labour - Management Relations, série 63, Genewa 1983.
 2. J. Czapiński, Bezrobocie się skończyło, "Dziennik" z 19 września 2007 r. (wywiad)
 3. Dokumenty. Protokoły porozumień Gdańsk-Szczecin-Jastrzębie, Status NSZZ "Solidarność"', Warszawa 1980, Krajowa Agencja Wydawnicza.
 4. A. Hassel, The Politics of Social Pacts, "British Journal of Industrial Relations" 2003, nr 4.
 5. J. Hausner, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Warszawa 2007, s. 134-136.
 6. L. Hethy, Social Pact In Hungary -Possibilities and Chances, materiał powielany 2006.
 7. L. Hethy, Trójstronne uzgodnienia interesów jako droga prowadząca do paktu społecznego na Węgrzech (w:) Negocjacje, droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, red. naukowa T. Kowalak, Warszawa 1995.
 8. M. Latos-Mitkowska, Umowy społeczne - doświadczenia zagraniczne (w:) Umowa społeczna Gospodarka-Praca-Rodzina-Dialog, pod red. J. Wratnego, Ekspertyza Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, z. l, s. 91-111.
 9. F. Marugan, Porozumienia ogólne dotyczące rozwiązań socjalnych w Hiszpanii (w:) Negocjacje, droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, red. naukowa T. Kowalak, Warszawa 1995, s. 127-131.
 10. S. Osowski, O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa 1983, s. 104.
 11. Porozumienia Okrągłego Stołu, NSZZ "Solidarność'' Region Warmińsko-Mazurski, 1989.
 12. N. Siegel, Social Pacts Revisited: "Competitive Concentrations" and Complex Causality in Negotiated Welfare State Reforms, "European Journal of Industrial Relation" 2005, t. 11, nr l, s. 108.
 13. E. Sobótka, Porozumienia społeczne w systemie prawa pracy (w:) L. Florek, E. Gienieczko, E. Sobótka, Z problematyki rokowań i porozumień zbiorowych, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1983, z. 7, s. 46.
 14. E. Sobótka. Rola porozumień zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy i kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej w Polsce na tle porównawczym (w:) Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, red. W. Kozak, Warszawa 1997, s. 215-218.
 15. J. Wratny, Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia, omówienia i dokumenty, Bydgoszcz 1993.
 16. J. Wratny, Porozumienie generalne jako instrument kształtowania polityki społeczno-gospodarczej państwa (w:) Prawo pracy a reforma gospodarcza, praca zbiorowa pod red. W. Piotrowskiego, Poznań 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu