BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata, Nawrocka Elżbieta
Tytuł
Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu lokalnego w zakresie turystki
Local Authorities International Co-operation in Tourism
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (6), 2006, nr 1145, s. 57-65, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Euroregiony, Gospodarka regionalna, Turystyka w gospodarce, Międzynarodowa współpraca regionalna, Współpraca regionów przygranicznych
Euroregions, Regional economy, Tourism in economy, International regional cooperation, Region cross-border cooperation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Euroregion Nysa
Abstrakt
Współpraca transgraniczna zwiększa szanse na rozwój regionów położonych w obszarach peryferyjnych państw i służy poprawie warunków życiowych zamieszkałej tam ludności. Przedstawiono zakres, natężenie, bariery i ocenę dotychczasowej współpracy władz lokalnych gmin i powiatów na rzecz rozwoju turystyki w euroregionie "Nysa". Omówiono główne kierunki wspólnych działań polskich, niemieckich i czeskich gmin i powiatów w zakresie turystyki.

Co-operation among local authorities units is a good way for improving both quality and competitiveness of tourist economy and providing conditions for sustainable development of tourism in a given area. Cross-border co-operation extends opportunities for the development of regions situated along country borders and assists living conditions improvement for inhabitants of these areas. The objective of the hereby article is to present the scope (planes, area), intensity, barriers, as well as the assessment of co-operation, performed so far, between local authorities of communes and districts included in the Nisse Euroregion and perspectives for such co-operation development. The article also illustrates main domains of joint activities taken up by Polish, German and Czech communes and district related to tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejska konwencja o współpracy transgranicznej pomiędzy Wspólnotami i władzami terytorialnymi, Rada Europy, Madryt 1980.
  2. Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, Zeszyty Naukowe nr 44, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  3. Lewiński S., Współpraca transgraniczna - etapowanie rozwoju, "Człowiek i Środowisko" 1996, nr 20.
  4. Polityka turystyczna a współpraca między sektorem publicznym i prywatnym. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Dz.Urz. Unii Europejskiej C 74 t. 7, 23.3.2005.
  5. Wich U., Rola współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, "Człowiek i Środowisko" 1997, nr 22.
  6. Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. A. Rapacz, AE, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu