BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potoczna Iwona
Tytuł
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej jako narzędzie wzmacniania konkurencyjności regionów
The Development and Modernization of Transportation Infrastructure as an Instrument of Strengthening Regions Competitiveness
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 123-132, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Polityka transportowa, Finansowanie inwestycji transportowych, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów
Transport infrastructure, Transport policy, Financing transport investments, Regional development, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę, podział i funkcje infrastruktury oraz szczegółowo omówiono kierunek rozwoju i modernizacji infastruktury transportowej.

The development, modernization and social integration of regions is a condition of well developing infrastructure. The aim of the article is to describe how to accelerate qualitative changes of transportation infrastructure in terms of structural funds. These operations provide strengthening competition of regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barteczek A., Inwestycje infrastrukturalne jako instrument polityki przestrzennej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Katowice 1982.
  2. Kroszel J., Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, ISL, Opole 1990.
  3. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 1994.
  4. Kupiec L., Kryteria i zasady kształtowania układu przestrzennego infrastruktury ekonomicznej, Uniwersytet Warszawski - Filia w Białymstoku, Białystok 1975.
  5. Kupras-Czernicki W., Problem absorpcji funduszy strukturalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Katowice 2004.
  6. Lier K., Wyposażenie techniczne terenów w planie zagospodarowania przestrzennego kraju, "Biuletyn KPZK PAN" 1968, z. 51.
  7. Patrzałek L., Rola budżetów samorządów województw we współfinansowaniu regionalnych programów operacyjnych, [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2005.
  8. Szukalski P., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego, "Polityka Społeczna" 1998 nr 8.
  9. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu