BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golik Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Płonka Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym
Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 615, s. 45-58, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Przewaga konkurencyjna, Strategia konkurencji, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Rynki lokalne
Cooperative banks, Competitive advantage, Competition strategy, Competitive environment analysis, Local markets
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bank Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ)
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę rozpoznania przewag konkurencyjnych i atrakcyjności sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku regionalnym. Przedstawiono analizę wielkości i zróżnicowania przestrzennego usług bankowych oferowanych przez BGŻ i BS w poszczególnych makroregionach Polski w 1997 roku.

In connection with the prospective integration with the European Union, Polish banks (including the Food Economy Bank and Cooperative Bank sector) are faced with increased competition, booth on the part of domestic competitors and foreign ones. This situation necessitates carrying out an analysis of the competitiveness and attractiveness of the sector, in order to identify the competitive advantage. The paper is an attempt to identify the competitive advantage and attractiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank sector in the local environment, and it consists of four parts: - identification of the possible sources of competitive advantage in the light of the theory of competition, - comparative analysis of the cooperative sector in the banking system, on the basis of the current statistical data, - determination of the attractiveness of the cooperative sector in the banking system, using the method of M. Porter's five forces and positioning, - conclusions in the form of the SWOT analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Kohls R.L., Uhl J.N., Marketing of Agricultural Products, 7th ed" Macmillan Publ., New York 1990.
  2. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Geberthner i S-ka, Warszawa 1994.
  3. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  4. Śliperski M., Perspektywy rozwoju usług bankowych w Europie, "Bank i Kredyt" 1999, nr 3.
  5. Tokarzewski T., Polskie banki spółdzielcze, BGŻ, Warszawa 1996.
  6. Trudna zmiana. Zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacji, pod red. B. Wawrzyniaka, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu