BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu Dolnego Śląska
Foreign Direct Investment in the Economy of Lower Silesia Region
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 172-182, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Foreign capital, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Zaprezentowano wybrane tendencje w zakresie napływu i funkcjonowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce regionu Dolnego Śląska, a także wskazano znaczenie tego typu kapitału dla gospodarki regionu jako całości oraz dla dolnośląskich podregionów i powiatów. Analizę przeprowadzono dla lat 1999-2003.

In this paper the author discusses selected trends of foreign direct investment (FDI) inflows and FDI inward stocks in Lower Silesia and points out some influences of FDI on Lower Silesia economy. Foreign direct investors were examined as: producers, exporters, tax payers and employers. The analysis included the period between 1999 and 2003. Special emphasis was given to the impact of FDI location on the development of the whole region, particular subregions and powiats (districts). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 2. Dunning J.H., The Globalization of Business. The Challenge of the 1990s, Routledge, London- -NewYorkl993.
 3. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markow- ski, D. Stawasz, UL, Łódź 2001.
 4. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 5. http://paiiz.gov.pl
 6. Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, Dom wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 7. Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 821, AE, Wrocław 1999.
 8. Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Zorska, Difm, Warszawa 2002.
 9. Kortüm B., Zum Entscheidungsprozeß bei privaten Auslandsinvestitionen, Knapp, Frankfurt am Main 1972.
 10. Lista 500, edycja 6, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 15.04.2004.
 11. Lista 500, edycja 7, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 20.04.2005.
 12. Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, red. K. Szołek, A. Zakrzewska-Półtorak "Biblioteka Regionalistyki" 2004 nr 4 (1).
 13. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), UG, Gdańsk 1998.
 14. "Rocznik Statystyczny Województw" 2000-2004.
 15. "Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego" 2000.
 16. "Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego" 2004.
 17. Rymarczyk J., Bezpośrednie inwestycje na Dolnym Śląsku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1024, AE, Wrocław 2004.
 18. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie dolnośląskim w latach 2000-2003, WUS, Wrocław 2004.
 19. Witkowska J., bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, UL, Łódź 1996.
 20. Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, AE, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu