BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Braziewicz Olga
Tytuł
Wzrost konkurencyjności regionu świętokrzyskiego w aspekcie ralizowanych programów wsparcia finansowanych z funduszy strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej strategii innowacji
The Increase of the Świętokrzyskie Region Competitiveness as a Result of the Implementation of Financial Aid Programs Obtained from Structural Funds with Particular Consideration of Regional Innovation Strategy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 183-192, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny
Structural funds, Regions competitiveness, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region świętokrzyski
Abstrakt
Scharakteryzowano fundusze strukturalne jako instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz programy współfinansowane z tych funduszy. Omówiono regionalne strategie innowacji jako szczególne działania mające zwiększać konkurencyjność regionów, szczególnie w regionie świętokrzyskim.

The European Union has recently been one of the issues which are most often dealt with in all possible disciplines. The problems of regional politicy and the intensification of social and economical coherence of particular EU members by means of supporting the less developed regions offer us multiple discussion possibilities. In the article we would like to collect and systematize the topics mentioned above, giving it not only a general view but considering the problem from the perspective of one of the least developed regions which the Świętokrzyskie region undoubtedly is. Compared to other regions this region is characterized by low economical profitability, the flee of young, educated people and outdated research infrastructure. Regional Innovation Strategy is a quintessence of the opportunities of use and distribution of the EU financial aid regardless of its source. The implementation of Regional Innovation Strategy is meant to lead to the increase of the region's attractiveness as well as to increase its competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Markowski T., Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE, www.funduszestrukturalne.gov.pl
  2. Narodowy plan rozwoju na lata 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., MGPiPS, Warszawa 2003.
  3. Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego na lata 2005-2013, www.sejmik.kielce.pl
  4. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, DzU WE, nr L 161 z 26 czerwca 1999 r.
  5. Strzelec J., Regionalna strategia innowacji województwa świętokrzyskiego, [w:] Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej, red. P. Bury, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
  6. www.mgpips.gov.pl^ www.fundusze-strukturalne.pl
  7. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006, DzU 2004 nr 166, poz. 1745.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu