BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ponikowski Henryk
Tytuł
O właściwościach przestrzeni zjawisk regionalnych
Attributes of Regional Factor Space
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 193-203, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Gospodarka lokalna, Gospodarka regionalna, Gospodarka przestrzenna
Regional development, Local development, Local economy, Regional economy, Spatial economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano pojęcie regionu oraz właściwości przestrzeni, zbioru miejsc oraz zjawisk charakterystycznych dla zjawisk regionalnych.

A region can be defined and formalized by describing a set of places and their factors. One can emphasize that the terms: place and fundamental set primary which are terms do not have to be defined. The set of places creates space which keeps the spatial continuity in direct relations in the neighborhood. In practice, this set of places (space) is entitled as region in an administrative way. The set of factors characteristic for analyzed places composes regional factor space. There is some kind of space, characterized by its specific attributes. These attributes arise from relations between factors, emerging places and time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajerowski T. (red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Drewniak J., Liczby rozmyte, [w:] Zbiory rozmyte i ich zastosowania, red. J. Chojcan, J. Leski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
 4. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Zalożenia, Municipium, Warszawa 1999.
 5. Jąjuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 6. Krasiński A., Co to jest przestrzeń i w jakiej przestrzeni żyjemy (punkt widzenia fizyka niekwantowego), [w:] Przestrzeń w nauce współczesnej, T. 3, red. S. Symotiuk, G. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 7. Kukliński A., Transformacja przestrzeni europejskiej (artykuł dyskusyjny), "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1(1).
 8. Kurowski S., Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki polskiej w 1974 i 1989 roku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
 9. Lasek M., Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie Finansami", Warszawa 2002.
 10. Leski J., Zbiory rozmyte i ich interpretacja. Wprowadzenie do teorii możliwości, [w:] Zbiory rozmyte i ich zastosowania, red. J. Chojcan, J. Leski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 11. Miszczuk A., Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 12. Niewiadomski A., Wprowadzenie do teorii zbiorów rozmytych i intuicjonistycznych zbiorów rozmytych, [w:] Zbiory rozmyte i ich zastosowania, red. J. Chojcan, J. Leski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 13. Niewiadomski A., Szczepaniak P., Intuicjonistyczne relacje rozmyte w przybliżonym porównywaniu tekstów, [w:] Zbiory rozmyte i ich zastosowania, red. J. Chojcan, J. Leski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 14. Ostasiewicz W., Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa 1986.
 15. Ponsard C. (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, wydanie polskie, red. B. Gruchman, AE, Poznań 1992.
 16. Straszecka E., Zastosowanie norm i konorm trójkątnych w teorii zbiorów rozmytych, [w:] Zbiory rozmyte i ich zastosowania, red. J. Chojcan, J. Leski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 17. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Kraków 2000.
 18. Wołoszyn J., Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniu systemów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań nr 551, Kraków 2000.
 19. Wróbel A., Pojęcie regionu a metoda regionalna, "Przegląd Geograficzny" 1967 z. 1.
 20. Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu