BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Katarzyna
Tytuł
Instytucje i instrumenty polityki regionalnej. Zarys problematyki
The Institution and the Instruments of Regional Politicy. The Outline of the Problems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 204-213, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Regionalizacja, Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Administracja samorządowa, Samorząd terytorialny
Regionalization, Regional development, Regional policy, Self-government administration, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono instytucje polityki regionalnej, rolę samorządów terytorialnych, instrumenty polityki regionalnej takie jak planowanie regionalne, programy rozwoju regionalnego oraz instrumenty ekonomiczne wspierające ten rozwój.

The formation of regional politicy in Poland is in relevance with European structures' integration. The Polish accession to the European Union caused that there are a great many activities taken apio create some institutional background of regional politicy and the instruments of its realisation. There are a great many positive aspects of adjustment of regional politics integration. However, one can notice some disadvantages so there is a need for essential improvement. The main goal of this article is to present the institutions and instruments of regional politicy. There is huge relationship between structure and the working form of regional politicy. These institutions use the instruments and their status, authorisation and skills determine the effectiveness of regional politicy. The paper presents various institutions in Poland and the instruments which let them realise the regional politicy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S., Konkel J., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red, W. Maik, "Biuletyn KPZK PAN" 1997 z. 177.
 2. Baron M., Będziński M., Efekty mnożnikowe wydatków komunalnych w aspekcie zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym iv kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, "Biuletyn KPZK PAN" 2003 z. 208.
 3. Gilowska Z-, Finansowanie rozwoju regionalnego, "Magazyn Finansowy INFOR", 2001 nr 30 (949).
 4. Gilowska Z., Możliwości i bariery prowadzenia polityki regionalnej, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 5. Gilowska Z., Reforma finansów publicznych, [w:] Reforma terytorialnej organizacji kraju: dm lata doświadczeń, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Siec, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo "Scholar", Warszawa 2001.
 6. Gilowska Z., System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo "Municipium", Warszawa 1998.
 7. Gilowska Z" Wysoka E., Plaskonka J., Prutis S., Stec M., Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997.
 8. Gonciarz B., Instytucjonalizacja samorządności - aktorzy i efekty. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 9. Hausner J., Kudiacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, "Biuletyn KPZK PAN", 1998 z. 185.
 10. Hausner J., Kudiacz T., Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski, "Studia KPZK PAN", 1997 T. CVI.
 11. Kołodziejski J., Pyszkowski A., Szlachta J., Kształtowanie rozwoju regionalnego w warunkach transformacji systemowej Polski, [w:] Kształtowanie rozwoju regionalnego Í osadniczego w warunkach transformacji systemowej, red. J. Szlachta, "Biuletyn KPZK PAN", 1996 z. 173.
 12. Kuciński K., Ewolucja relacji państwo-region, [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, "Biuletyn KPZK PAN", 2003 z. 204.
 13. Kużnik F., Decentralizacja jako podstawa partnerstwa w regionie, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, "Biuletyn KPZK PAN", 2003 z. 208.
 14. Mikołajewicz Z" Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach. Uniwersytet Opolski, Opole 1995.
 15. Mikołajewicz Z., Gospodarcze funkcje samorządu terytorialnego w nowym systemie administracji publicznej, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, T. l, red. S. Dolała, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 16. Pietrzyk L, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. Pietrzyk L, Polityka regionalna w Polsce. Próba oceny krytycznej, [w:j Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, AE, Poznań 2003.
 18. Pietrzyk L, Polityka rozwoju regionalnego w perspektywie czionkosnva Polski w Unii Europejskiej, [w:] Strategie wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 19. Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 20. Winiarski B., Rozwój regionalny Polski a polityka makroekonomiczna, [w:] Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Opolski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu