BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata
Tytuł
Współpraca międzynarodowa i transgraniczna gminy we wspieraniu gospodarki lokalnej
International and Cross Border Cooperation of Self-Governments in Support of the Local Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 264-273, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Gospodarka lokalna, Konkurencyjność regionów, Współpraca regionów przygranicznych
Regional development, Local economy, Regions competitiveness, Region cross-border cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę współpracy transranicznej i międzynarodowej, jej znaczenie jako elementu podnoszącego konkurencyjność gmin, pożądane efekty takiej współpracy oraz jej model.

The article presents problems of international and cross border cooperation of self-government. r discusses the influence of international and cross border cooperation on the competitive-lf-governments. He analyzes the mode) of the cooperation between Polish and foreign self-governments and indicators of its choice. In the end desirable effects of cooperation are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałaban A., Wspłlpraca transgraniczna samorządów polskich, [w:] Materiały konferencyjne m 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 2. Encyklopedia popularna, red. R. Marcinkowski, PWN, Warszawa 1982.
 3. Eueoregiony. Mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (DzU 1994 nr 124, poz. 607).
 5. Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi (DzU 1993 nr 61, poz. 287).
 6. http://www.exporter.pl.
 7. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. Kieres L., Związki i porozumienia komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 10.
 9. Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 10. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483).
 11. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 12. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1990.
 13. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1997.
 14. Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 15. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 16. Wengler L., Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole L998, torn 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu