BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu
The Role of Local Authorities and Local Self-Government in Simulating Occupational Activity and Combating the Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 615, s. 59-69, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rynek pracy, Przedsiębiorczość lokalna, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja bezrobotnych, Rozwój gospodarczy regionów
Local government, Labour market, Local entrepreneurship, Combat unemployment, Unemployed activation, Economic development of regions
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce istnieje duże zróżnicowanie pomiędzy gminami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, które wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy. W artykule przedstawiono problem odpowiedzialności władz gmin i samorządów lokalnych za proces przeciwdziałania bezrobociu na obszarach wiejskich.

In Poland the differentiation of districts with regard to enterprise growth, which mainly influences an increase in new jobs, is significant. New firms can be established on condition that the local community are conscious of the opportunity to engage in economic activities. Local authorities and local self-government should create legal and economic conditions favourable to local enterprise growth and thus contribute to a decrease in unemployment in their district. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R., Organizacja szkoleń jako podstawowy element wspierania rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenach wiejskich [w:J Strategia rozwoju gmin wiejskich, pod red. M. Kłodzińskiego i C. Siekierskiego, FAPA, Warszawa 1997.
  2. Fudaliński J., Twórcza integracja, "Życie Gospodarcze" 1997, nr 30.
  3. Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN, lRWiR, Warszawa 1999.
  4. Okuniewski J., Rynek, prognozy i strategiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa, opracowanie w ramach tematu "Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa", lERiGŻ, Warszawa 1996.
  5. Piechowski A., Pozycja drobnych przedsiębiorstw w środowisku lokalnym, referat na seminarium SIB nt. Przedsiębiorczość gospodarcza w małym mieście, Warszawa 1995.
  6. Regan D., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, "Studia Lokalne i Regionalne" nr 7, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu