BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Marek (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Międzynarodowa integracja gospodarcza - potencjalne statyczne efekty na rynku towarowym
International Economic Integration - Potential Static Effects on the Commodities Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 601, s. 19-33, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Obrót towarowy, Handel międzynarodowy, Wymiana handlowa, Liberalizm handlowy, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
International economic relations, Commodity turnover, International trade, Trade exchange, Trade liberalization, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule zaprezentowano szczegółowo efekty kreacji handlu i jego zmian. Podjęto próbę określenia, które czynniki ograniczają skutki liberalizacji polskiego handlu artykułami spożywczymi z UE, oraz jakie są przewidywane konsekwencje dla polskiej gospodarki.

This article constitutes an attempt to relate the theory of international economic integration, and especially its static effects on the commodities market, to Poland's integration with the European Union. It opens by presenting and discussing in detail the effects of trade creation and diversion. The article defines these concepts as well as the factors determining the extent of their impact. Next, the author attempts to answer the question as to what factors limit the effects of trade liberalisation on Poland's commodities trade with the European Union as well as what the ensuing consequences are for the Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., Podstawowe problemy realizacji Układu Europejskiego w świetle postanowień Rundy Urugwajskiej GATT, Biblioteka Europejska, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1994.
 2. Błaszczyk M.C., Wysokińska Z., Układ o stowarzyszeniu Polska - Wspólnoty Europejskie. Kierunki liberalizacji obrotów handlowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992, z. 3.
 3. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 4. Bożyk P., Międzynarodowa integracja gospodarcza [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, PWE, Warszawa 1997.
 5. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 6. Integracja europejska, pod red. A. Marszalka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 7. Jasiński L.J., Analiza integracji. Przygotowania do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Zigguart, Warszawa 1998.
 8. Kawecka-Wyrzykowska E., Konsekwencje Układu o stowarzyszeniu z WE dla Polski, Wspólnoty Europejskie, Biuletyn Informacyjny IKiCHZ 1992, nr 3.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE, Warszawą 1999.
 10. Kawecka-Wyrzykowska E., Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a postanowienia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych, Wspólnoty Europejskie, Biuletyn Informacyjny IKiCHZ 1994, nr 10.
 11. Kundera J., Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 12. Michałowska-Gorywoda K., Klawe A.J., Zimny Z., Europejska Wspólnota Gospodarcza. Założenia, rzeczywistość, perspektywy, PWE, Warszawa 1981.
 13. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 14. Ocena realizacji Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, pod red. E. Synowiec, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1994.
 15. Orłowski W.M., Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Studia i Prace, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1996.
 16. Synowiec E., Teoria integracji gospodarczej, potencjalne efekty na rynku towarowym, Wspólnoty Europejskie. Biuletyn Informacyjny IKiCHZ 1997, nr 2.
 17. Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, IKiCHZ, Warszawa 1995.
 18. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1996.
 19. Wspólnoty Europejskie. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowkiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1993.
 20. Wysokińska Z., Międzynarodowa integracja regionalna - aspekty teoretyczne i empiryczne, "Ekonomista" 1995, nr 5-6.
 21. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu