BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski, Czech i Węgier w okresie transformacji systemowej na tle zmian produktu krajowego brutto
The International Competitiveness of Poland, the Czech Republic and Hungary during the Period of Systemic Transformation against the Background of Changes in Gross Domestic Product
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 601, s. 47-62, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Produkt krajowy brutto (PKB), Gospodarka
Economy competitiveness, International competitiveness, Gross domestic product (GDP), Economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Czechy, Węgry
Poland, Czech Republic, Hungary
Abstrakt
Autorka podjęła próbę oceny zdolności konkurencyjnej Polski, Węgier i Czech w okresie przemian systemowych. W przedstawionej analizie uwzględniła zmiany w poziomie i strukturze wytwarzania PKB tych krajów w latach 1990-1998.

The primary goal of the process of systemic transformation in Central and East European countries in the 1990s was to ensure sustainable economic growth as well as to improve the competitiveness of national economies after deep structural transformation. The article attempts to evaluate Poland, the Cczech Republic and Hungary's competitiveness over the period of systemic transformation from the perspective of changes that occurred in the level, structure and distribution of Gross Domestic Product in these countries between 1990 and 1998. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988, Monografie i Opracowania, nr 379, SGH, Warszawa 1993.
 2. Buga J., Kuszewski T., Zmiany strukturalne w gospodarce Polski i wybranych krajów świata. Analiza porównawcza, "Ekonomista" 1997, nr 3.
 3. Felbur S., Struktura gospodarki Polski i jej dostosowanie do integracji z Unią Europejską, "Ekonomista" 1997, nr 4.
 4. Felbur S., Zmiany produkcji a efektywność gospodarowania [w:] Gospodarka Polski w okresie transformacji 1997, IRiSS, Warszawa 1997.
 5. Gronicki M., Wzrost konsumpcji może stanowić zagrożenie dla gospodarki, "Rzeczpospolita", 24 I 1997.
 6. Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej, L. Gabryś, I. Gierczycka, E. Okoń-Horodyńska, G. Rzeszotarska, S. Swadźba, AE w Katowicach, Katowice 1994.
 7. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 8. Kornai J., Transformational Recession. A General Phenomenon Examined Example of Hungary's Development, Collegium Budapest, Institute for Advanced Studies, "Discussion Paper", No 1, June, Budapest 1993.
 9. Lipiński J., Deficyt obrotów bieżących a finansowanie przedsiębiorstw i deficyt finansów publicznych, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 10. Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
 11. Maszczyk P., Czeskie doświadczenia transformacji systemowej - próba oceny, "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
 12. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, Raport nr 30 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, RSS-GpRM, Warszawa 1997.
 13. Orłowski W.M., Makroekonomiczne przyczyny deficytu obrotów bieżących, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 14. Rosati D.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 15. Zienkowski L., Plusy i minusy gospodarki, głos w dyskusji o prognozie gospodarczej na 1997 i 1998 r., "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu