BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
O sposobach uzyskiwania modeli koincydentnych
On various ways of constructing of coincidental models
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 1, s. 35-41, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Ekonometria, Koincydentność
Econometric models, Econometric methodology, Econometrics, Coincidence
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę niektórych sposobów konstruowania modeli koincydentnych. Skoro model koincydentny można uzyskać usuwając albo zmienną niekoincydentną, albo zmienną koincydentną, pojawia się pytania, jaką zasadą należy się kierować przy eliminacji zmiennych. Zasady tej nie da się jednak sformułować w sposób ogólny.

In the paper there are analyzed some ways of construction of coincidental models. There is also given an example of non - coincidental models from which a coincidental model can be derived by dropping coincidental rather then non - coincidental variable. According to the author the example is an additional argument for using difference compensators instead of dropping variables to arrive at coincidental models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w liniowych jednorów-naniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1986.
 2. Draper N. R., Smith H., Regresja liniowa stosowana, PWN, Warszawa 1973.
 3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych, PWN, Warszawa 1982.
 4. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy wspólliniowości, PWN, Warszawa 1979.
 5. Guzik B., Uwagi o koincydentności modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 1/2(1984), s. 93-103.
 6. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, Przegląd Statystyczny 3/4(1969), s. 221-237.
 7. Hellwig Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i plynące stąd wnioski ekonomet-ryczne, Przegląd Statystyczny l (1976), s. 3-20.
 8. Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny l (1987), s. 3-17.
 9. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 10. Kolupa M., Radzio A., O pewnym sposobie konstruowania kompensatorów różnicowych, Przegląd Statystyczny 4 (1990), s. 267-273.
 11. Kolupa M., Radzio A., O koincydentności modelu z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny 3 (1990), s. 135-142.
 12. Kolupa M., Marcinkowska-Lewandowska W., Radzio A., Koincydencja modeli ekonometrycznych - teoria i zastosowanie, Instytut Cybernetyki Ekonomicznej SGH, Warszawa 1991.
 13. Kolupa M., Szczepańska-Grużlewska E., Macierze brzegowe, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, P WE, Warszawa 1992.
 14. Nowak E., Problemy doboru zmiennych, PWN, Warszawa 1984.
 15. Radzio A., Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne, Wyd. SGH, Warszawa 1992.
 16. Stone R., Uogólnienie twierdzenia Frischa-Wougha, Przegląd Statystyczny 3 (1962), s. 401-403.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu