BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie pseudometody największej wiarygodności do estymacji modeli nierównowagi
Application of the Pseudo Maximal Likelihood Method to Estimation of Disequlibrum Models
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 1, s. 83-93, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Metody ekonometryczne, Nierównowaga rynkowa, Metoda Monte Carlo
Econometric methodology, Market imbalance, Monte Carlo method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca poświęcona jest zastosowaniu pseudometody największej wiarygodności do estymacji parametrów modeli nierównowagi pojedynczych rynków oraz dwóch rynków wzajemnie na siebie oddziałujących. Omówione są także pewne możliwości wykorzystania metod Monte Carlo w procesie estymacji modeli nierównowagi.

The paper is devoted to application of the pseudo maximal likelihood method to estimation of parameters of disequilibrium models of single markets and two markets interrelated (two consumptiom markets, labour and consumption goods markets). The method is an alternative to maximal likelihood method and produces estimators of comparable characteristics. In the paper there are also presented some possibilities of application of Monte Carlo methods to disequilibrium models estimation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fair R., Jaffee D., Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium, Econometrica 40 (1972), s. 497-514.
  2. Fair R., Kelejian H., Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium. A Further Study, Econometrica 42 (1974), s. 177-190.
  3. Gourieroux C., Monfort A., Trognon A., Pseudo Maximum Likelihood Methods: Theory, Econometrica 52 (1984), s. 681-700.
  4. Ito T., Methods of Estimation for Multi-Market Disequilibrium Models, Econometrica 48 (1980), s. 97-125.
  5. Laroque G., Salanie B., Estimation of Multi-Market Fix-Price Models: An Application of Pseudo Maximum Likelihood Methods, Econometrica 57 (1989), s. 831-860.
  6. Laroque, G., Salanie B., The Properties of Simulated Pseudo-Maximum Likelihood Methods; The Case of the Canonical Disequilibrium Model, INSEE, No 9005, Paris 1990.
  7. Salanie B., Wage and Price Adjustment in a Multi-Market Disequilibrium Model, INSEE. Paris 1988, maszynopis powielony.
  8. Pruska K., Zastosowanie metody największej wiarygodności i regresji przełącznikowej do estymacji ekonometrycznych modeli nierównowagi, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1987.
  9. Pruska K., Modele nierównowagi wielu rynków (budowa i estymacja), Opracowanie wykonane w temacie CPBP 10.09.II.5. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1989, maszynopis powielony.
  10. Welfe W. (red.), Ekonometryczne modele rynku (t. 3), Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi ogólnej, PWE, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu