BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walesiak Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych
On the Problem of Similarity of Sets of the Same Objects in time in Synthetic Comparative Studies
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 1, s. 95-102, bibliogr. 14 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Standard mieszkaniowy
Comparative analysis, Multi-dimensional comparative analysis, Housing standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano dwa mierniki podobieństwa zbioru obiektów w czasie. Konstrukcja pierwszego z nich zakłada, że wartości cech syntetycznych mierzone są na skali ilorazowej lub przedziałowej. Za pomocą tego miernika mierzy się zmiany w czasie wartości porównywanych cech syntetycznych, a więc mierzy się oddalenie międzyokresowe obiektów. Wykorzystując drugi miernik zakłada się, że wartości cech syntetycznych mierzone są na skali porządkowej. Współczynnik ten pozwala mierzyć stopień przemieszczenia w hierarchii obiektów wraz z upływem czasu.

Similarity of sets of the same objects in time is analyzed on the basis of values of synthetic variables. In the paper there are proposed two measures of similarity. Application of the measures depends on scales of measurement of synthetic variables. The first measure (employing the idea of Theil's measure of ex post precission of forecasts) is based on synthetic variables being measured on relative or interval scales. Using it the difference between the variables, i.e. the distance between objects is quantify. The second measure (being the Kendall's the correlation coefficient) may be used for synthetic variables measured on order scale. The coefficient is used to quantify the similarity between orderings of sets of objects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 284, Seria: Monografie i opracowania nr 23, Wrocław 1984.
 2. Charakterystyka zmian demograficzno-społecznych ludności i warunków mieszkaniowych w latach 1978-1988 - województwo jeleniogórskie, Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 grudnia 1988 r., GUS, Warszawa 1989.
 3. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 61, Kraków 1984.
 4. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 4 (1968), s. 307-327.
 5. Kendall M. G., Rank Correlation Methods, Griffin, London 1955.
 6. Kendall M. G., Buckland W. R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1986.
 7. Nowak E., Badanie zgodności metod konstruowania taksonomicznych mierników rozwoju, Przegląd Statystyczny 3-4 (1982), s. 455-463.
 8. Obrębalski M., Walesiak M., Pomiar i identyfikacja zmian poziomu warunków mieszkaniowych ludności miejskiej regionu jeleniogórskiego w latach 1978-1988, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 600, Wrocław 1991, s. 39-50.
 9. Ostasiewicz W., Zastosowanie miary rozmytej do porównań syntetycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 190, Wrocław 1981, s. 79-102.
 10. Pawłowski Z., Prognozy ekonometryczne. PWN, Warszawa 1973.
 11. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 12. Walesiak M., O stosowalności miar korelacji w analizie wyników pomiaru porządkowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 600, Wrocław 1991, s. 13-19.
 13. Walesiak M., Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, Przegląd Statystyczny 1-2 (1990), s. 37-46.
 14. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu