BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dowód hipotezy Hellwiga
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 2, s. 127-134, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Korelacja, Para korelacyjna, Testowanie hipotez
Correlation, Correlative pairs, Hypothesis testing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W roku 1976 Profesor Zdzisław Hellwig postawił następującą hipotezę: jeżeli jest spełniona nierówność macierzowa O(k)
In the paper there proved the Hellwig hypothesis firmulated in 1976. It states that if the matrix inequality O(k)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellman R., Introduction to matrix theory, McGraw-Hill Book Company 1960.
 2. Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1986.
 3. Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Uogólnienie nierówności Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny 1-2 (1984), s. 23-91.
 4. Hauke J., Pomianowska J., Związki korelacyjne w świetle kryterium nieujemnej określoności macierzy blokowej, Przegląd Statystyczny 3 (1987), s. 219-224.
 5. Hellwig Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i plynące stąd wnioski ekonomet-ryczne, Przegląd Statystyczny 3 (1976), s. 3-20.
 6. Kłopotowski J., Warunek konieczny i dostateczny istnienia pary korelacyjnej, Przegląd Statystyczny (w druku).
 7. Kolupa M., Marcinkowska-Lewandowska W., Radzio A., Koincydencja modeli ekonometrycz-nych - teoria i zastosowania, ICiZ SGH, Warszawa 1991.
 8. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
 9. Kolupa M., Łukasik J., Michalski T., Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych, PWN, Warszawa 1988.
 10. Kolupa M., Przemienność macierzy korelacji z macierzą uniwersalną a zagadnienie Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny 3-4 (1980), s. 257-264.
 11. Maksymiuk E., O koincydencji i efekcie katalizy dla modeli opisywanych przez pewne pary korelacyjne, Przegląd Statystyczny 4 (1986), s. 353-360.
 12. Obuchowska W., O pewnych wlasnościach macierzy korelacji majoryzowanej i minoryzowanej przez macierz uniwersalną, Przegląd Statystyczny 3-4 (1980), s. 271-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu