BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Macierze brzegowe. Teoria i zastosowania - część I
Bordered Matrices. Theory and Applications. Part I
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 2, s. 135-148, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Macierze, Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Macierze brzegowe
Matrix, Econometric models, Econometric methodology, Bordered matrices
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję oraz podstawowe własności macierzy brzegowych. Teoria macierzy znajduje coraz szersze zastosowanie w badaniach ekonometrycznych. Na każdym etapie takich badań dokonuje się różnego rodzaju obliczeń. Zastosowanie teorii macierzy brzegowych powoduje, iż zmniejszamy numeryczną różnorodność obliczeniową rozwiązywanych problemów ekonometrycznych i dzięki temu odsłaniamy strukturalne aspekty problematyki.

The bordered matrices are rather simple but multi functional mathematical instruments. In the paper there are presented basic properties and some applications of bordered matrices at consecutive stages of econometric analysis by means of single-equation linear model. Applications of bordered matrices are numerically unified. They allow for direct analysis of model characteristics what differs this approach from the classical one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
  2. Kolupa M., Łukasik J., Michalski T., Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych, PWN, Warszawa 1988.
  3. Kolupa M., Nowakowski J., Wielokrotne macierze brzegowe i ich ekonometryczne zastosowania, PWN, Warszawa 1990.
  4. Kolupa M., Szczepańska-Grużlewska E., Macierze brzegowe. Teoria, algorytmy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, PWE, Warszawa 1991.
  5. Michalski T., Wykorzystanie macierzy brzegowych przy testowaniu warunków liniowych dla parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, l (1991), s. 41-46.
  6. Michalski T., Macierze brzegowe w procesie weryfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, Monografie i Opracowania SGH Zeszyt 361 Warszawa 1992.
  7. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu