BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syczewska Ewa Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kointegracja szeregów czasowych. Przykład zastosowania
Cointegration of Time Series. An Example of Application
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 2, s. 161-174, bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Kointegracja, Analiza szeregów czasowych, Metody ekonometryczne, Ekonometria
Cointegration, Time-series analysis, Econometric methodology, Econometrics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie pewnych metod badania związków pomiędzy szeregami czasowymi zmiennych ekonomicznych, które wykorzystują test Dickeya-Fullera i jego modyfikacje. W pierwszej części pracy przytoczono formalne definicje na podstawie pracy W. Cheremzy i D. Deadmana [5]. Podano wyniki zastosowania testu dla dwu zmiennych: produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budownictwa. Następnie wykorzystano te same metody do badania zintegrowanych dochodów pozostających do dyspozycji konsumentów i zmian poziomu konsumpcji.

In the paper there is described a simple version of Dickey-Fuller unit root test and its application to aggregate time series of consumption expenditures and disposable income. The results obtained reveal that consumption follows random walk path, and that both series are cointegrated for most periods except for periods of structural changes in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baba Y., Hendry D. F., Starr R. M., The Demand for Ml in the USA, 1960-1988, Review of Economic Studies 59 (1992), s. 25-61.
 2. Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, numery od XIV(3) z marca 1970 do XXXVI(l) z lutego 1992.
 3. Blangiewicz M., Charemza W. W., Cointegration in small samples: empirical percentiles, drifting moments and customized testing, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52 (1990), s. 303 - 315.
 4. Box G. E. P., Jenkins G. M., Time Series, Forecasting and Control, Holden Day, San Francisco 1976, revised edition.
 5. Charemza W. W., Deadman D. F., New Directions in Econometric Practice. General to Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression. Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot, England 1992.
 6. Dickey D. A., Fuller W. A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49 (1981), s. 1057-1072.
 7. Engle R. F., Granger C. W. J., Cointegration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica 55 (1987), s. 251-276.
 8. Engle R. F., Granger C. W. J., Hallman J. J., Merging short- and long-run forecasts: an application of seasonal Cointegration to monthly elasticity sales forecasting, Journal of Econometrics 40 (1989), s. 45-62.
 9. Engle R. F., Yoo B. S., Forecasting and testing in cointegrated systems, Journal of Econometrics 35 (1987), s. 143-159.
 10. Granger C. W. J., Watson M. W., Time Series and Spectral Methods in Econometrics, w: Handbook of Econometrics, Volume 2, Zvi Grilliches, Michael D. Intriligator (red.), North Holland, Amsterdam, New York, Oxford 1984.
 11. Hall R. A., Consumption, w: Modern Business Cycle Theory, Robert J. Barro (red.), Basil Blackwell, Oxford, 1989.
 12. Hendry D. F. (red.), Econometric Modelling with Cointegrated Variables (Special issue), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 (1986).
 13. Hendry D. F., Ericcson N. R., An Econometric Analysis of U. K. Money Demand in 'Monetary Trends in the United States and the United Kingdom' by Milton Friedman and Anna J. Schwartz, The American Econometric Review 81 (1991), s. 8-38.
 14. Hendry D. F., PC-GIVE: An Interactive Econometric Modelling System, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford, Oxford 1989.
 15. Tabeau A., Różnicowa transformacja kompensacyjna dla jednorównaniowego modelu regresji, Przegląd Statystyczny l (1991), s. 47-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu