BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walaszek-Babiszewska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rozkłady prawdopodobieństwa zawartości wybranego składnika w próbkach kopaliny
Probability Distributions of Content of a Given Component in Mineral Samples
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 2, s. 187-200, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Rachunek prawdopodobieństwa, Szacowanie prawdopodobieństwa, Eksploatacja kopalin
Calculus of probability, Probability estimation, Ores exploitation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawione w pracy rozkłady prawdopodobieństwa zawartości frakcji w próbkach kopaliny oraz warunki ich aproksymacji rozkładami Poissona i normalnym, pozwalają na taka interpretację wyników badań doświadczalnych, która wiąże parametry rozkładów z licznością próbki i średnią charakterystyką materiału. Uzyskane zależności stanowią podstawę do badań identyfikacyjnych i symulacyjnych procesów przeróbki kopalin.

In the paper there are*'presented dependencies between some basic characteristics of granulated material: granulometric, granule in mineral samples and number of granules, estimator of probability of drawing a granule of predetermined characteristics. Basing on the dependencies and sampling schemes various distributions of content of fractions of granules in samples as well as multivariate distributions were given and parameters of the distributions were determined. Also, there were examined some possibilities of approximation of some distributions by normal and Poisson distributions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaschke S., Przeróbka mechaniczna kopalin, Wyd. Śląsk, Katowice 1982.
 2. Brandt S., Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych, PWN, Warszawa 1976.
 3. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1976.
 4. Gerstenkorn ?., Środka ?., Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978.
 5. Kozin W. Z., Zakony raspriedielenija wierojatnosti sodierżanija opriedielajemych komponentów w toczecznych próbach, Gornyj Żurnał Izwiestija WUZ 3 (1984).
 6. Krukowiecki W., Przeróbka mechaniczna rud, węgla, soli i innych kopalin, PWN, Warszawa - Kraków 1970.
 7. Nawrocki J., Analityczno-graflczne metody oceny pracy wzbogacalników grawitacyjnych, Wyd. Śląsk, Katowice 1976.
 8. Pacut A., Prawdopodobieństwo. Teoria. Modelowanie probabilistyczne w technice, WNT, Warszawa 1985.
 9. Papoulis A., Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne, WNT, Warszawa 1972.
 10. Sztaba K., Pobieranie i przygotowanie próbek. Metody oceny o ogólnym zastosowaniu. Poradnik górnika, Wyd. Śląsk, Katowice 1976.
 11. Walaszek-Babiszewska A., Modele stochastyczne aprobowania węgla, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 203. Gliwice 1992.
 12. Zubrzycki S., Wyklady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu