BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wywiał Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa w Katowicach)
Tytuł
Predykcja średniej w populacji pogrupowanej według cech dodatkowych
Prediction of the Mean in Population Grouped by an Additional Variable
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 3-4, s. 303-308, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Badania reprezentacyjne, Analiza statystyczna, Statystyka demograficzna
Sampling survey, Statistical analysis, Demographic statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stosując metodę reprezentacyjną do oceny wartości przeciętnej w populacji często używamy średniej z próby losowanej według pogrupowanego schematu losowania grupy. Daje to dobre efekty szczególnie przy dużym zróżnicowaniu badanej cechy wewnątrz grup. Gdy wartości badanej cechy nie są znane, wówczas grupowanie cechy prowadzimy według cech dodatkowych obserwowanych w całej populacji. W artykule założono, że zależność cechy badanej i dodatkowych jest opisana funkcją regresji liniowej, której parametry sumują się do liczby jeden. Błąd średniokwadratowy średniej z próby przedstawiono jako funkcję parametrów regresji i parametrów cech dodatkowych. Naszkicowano także iteracyjny algorytm tworzenia takich grup w populacji.

In the paper there is analysed a problem of estimation of the mean of a finite population on the basis of a sample drawn by a scheme of cluster sampling. The greater is intragroup differentiation the more precise is the predictor. The population is grouped by additional variable observed in the population as a whole. In the paper there is also given a method of grouping of population providing maximal intragroup differentiation of additional variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cassel C. M., Särndall C. E., Wretman J. H., Fundations of inference in survey sampling, John Wiley & Sons, New York 1977.
  2. Lipski W., Marek W., Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
  3. Pawłowski Z., Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa 1972.
  4. Wywiał J., Wlasności średniej z próby zespołowej losowej z populacji pogrupowanej przy pomocy cechy pomocniczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 559, 1991, s. 107-112..
  5. Zasepa R., Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu