BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Emil (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Nieklasyczne zagadnienie sterowania optymalnego wzrostem. Część I. Wpływ ucieleśnionego w kapitale postępu techniczno-organizacyjnego na efektywność produkcji
A Non-Classical Optimal-Control-Growth Problem. Part I. Influence of Embodied in Capital Technical-Organizational Progress on Production Efficiency
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 3-4, s. 309-322, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Efektywność produkcji, Modele wzrostu, Modele matematyczne
Production effectiveness, Growth model, Mathematical models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy, na przykładzie modelu wzrostu typu D-H prześledzono przebieg optymalnych procesów wzrostu przy założeniu, że o efektywności majątku produkcyjnego decyduja działania podejmowane w sferze postępu techniczno-organizacyjnego - tym skuteczniejsze, im wyższe są przeznaczone na ten cel nakłady.

In the paper there is presented a problem of optimal control of growth, formulated on the basis of the Domar-Harrod - type economy, where efficiency of productive capital - along with capital - depend on the level of national income and its distribution over investment and consumption. By employment of the Pontryagin maximum principle a solution to the problem is derived, and next analysed. There is also proposed a new variant of the problem where trajectories of investment and consumption are continuous, thus better describing problems of growth in a real economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R. G. D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa 1961.
 2. Athans M., Falb P. L., Sterowanie optymalne, WNT, Warszawa 1969.
 3. Bołtiański W. G., Metody matematyczne sterowania optymalnego, WNT, Warszawa 1970.
 4. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 5. Kaiman R. E., Falb P. L., Arbib M. A., Topics in Mathematical System Theory, Mc Grow Hill Company, New York 1969.
 6. Panek E., Optymalny rozklad inwestycji w zagregowanym modelu wzrostu, Ekonomista 6 (1978), s. 1357-1376.
 7. Panek E., O "gładkim" rozwiązaniu zagadnienia optymalnego podziału inwestycji między dwa sektory, Przegląd Statystyczny 1/2 (1984), s. 149-159.
 8. Panek E., Makroekonomiczne problemy sterowania optymalnego w matematycznej teorii wzrostu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (1984), s. 239-257.
 9. Panek E., Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademu Ekonomicznej w Poznaniu, zeszyt 82, 1986.
 10. Panek E., Optymalizacja procesów wzrostu gospodarczego w świetle teorii sterowania, PWN, Warszawa - Poznań 1989.
 11. Pontriagin L. S., Bołtoiański W. G., Gamkrelidze R., Miszczenko E. F., Matiematiczeskaja tieoria optimalnych procesów, Fizmatgiz, Moskwa 1961.
 12. Pan-Tai Liu (red.), Dynamie Optimization and Mathematical Economics, Plenum Press, New York, London 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu