BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela
Tytuł
Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem - próba teoretycznego uogólnienia
Human Capital and Its Depreciation in the Context of the Connections with the Unemployment - an Attempt of the Theoretical Generalization
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2001, nr 18, s. 175-183, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Bezrobocie
Human Resources Management (HRM), Human capital, Investments in human capital, Unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ekonomiczna deprecjacja kapitału ludzkiego, jako skutek naturalnych procesów dostosowawczych, wywołanych ciągłym rozwojem potrzeb, produkcji, technologii, staje się przyczyną bezrobocia, w tym najdotkliwszej jego odmiany - bezrobocia długotrwałego. Ubytki w kapitale ludzkim rodzą bezrobocie. Bezrobocie z kolei prowadzi do dalszej deprecjacji kapitału ludzkiego - analfabetyzmu wtórnego, pogorszenia się kondycji zdrowotnej, a w ujęciu międzypokoleniowym wykształcenia w rodzinach bezrobotnych modelu ograniczonego inwestowania w dzieci. Tematem teoretycznych rozważań autorki były zagadnienia związane z kapitałem ludzkim i jego deprecjacja.

Human capitals is one of the most fundamental factors of the fast long-term economic growth. A problem of the wastages on that specific capital has been relatively rarely touched in discussion about the necessity and conditions of the intensive investment in the human capital. That fact has been defined as a depreciation of the human capital. It can be of an economic or physical character. The depreciation of the human capital is closely connected with the unemployment. A wastage of the human capital, in some cases, can be a reason of the unemployment which through its consequences can lead to the depreciation of the human capital. The paper is an attempt to the approximation of a term of the depreciation of the human capital, especially in its connections with the unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu