BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerk Joanna
Tytuł
Controlling jako instrument zarządzania
Controlling as an Instrument of Management
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 167-182, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, Funkcje controllingu
Enterprise management, Controlling, Strategic controlling, Operative controlling, Controlling function
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w stale zmieniającym się środowisku, wymusza ciągłą analizę jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, a także pozycji w odniesieniu do konkurencji. Konieczne jest zatem opanowanie instrumentów mających na celu efektywne kierowanie firmą, które zapewnią jej stabilność, utrzymanie płynności oraz możliwość działania w przyszłości. Instrumentem zarządzania, które realizuje te zadania jest controlling . Autorka pokrótce przedstawiła genezę, pojęcie i istotę controllingu oraz rolę i zadania controllera w przedsiębiorstwie. Porównała ze sobą zadania controllingu strategicznego i operatywnego. Na koniec przedstawiła przyczyny, dla których wdrażany jest system controllingu w polskich przedsiębiorstwach. Zdaniem autorki, controlling jest odpowiedzią na procesy zachodzące w firmie i w jej ekonomicznym otoczeniu.

The notion of controlling in Polish literature has not been clearly defined. There are several definitions which describe controlling as the conception of administering, instrument of management, an organisational unit and also, the information system. The system of controlling deals with coordination of the processes of planning, control and managing, as well as providing with information. Implementation of the system of controlling requires directing a company towards the market, process, knowledge and finances as well. To fulfill its functions, the controlling has to be realized fully, i.e. taking into account the feed-back and free-forward. The controller as the one who is in charge of controlling is responsible for gathering, processing and assessing information in order to work out proper decisions. Controlling can be divided into strategic and operative. The difference consist, among others, in aims, orientation, nature of tasks and space of time. Implementation of the controlling system in a company is one of the sources of competitive prevalence. Therefore, implementation of controlling allows the companies to more efficiently function on the market, and is one of the factors ensuring the development over a longer space of time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu