BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura i metody pomiaru
Tourist Attractiveness of a Region as an Economic Category. Essence, Structure and Methods of Measuring It
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 61-76, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność regionu, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Oferta turystyczna, Marketing turystyczny, Metody pomiarowe, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Regions attractiveness, Tourism, Tourist attraction, Touring offer, Tourism marketing, Measuring methods, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia atrakcyjności turystycznej obszaru. Omówiono także metody jej pomiaru: skalowanie wielowymiarowe (MDS), pomiar wieloczynnikowy, i analizę czynnikową.

The aim of the paper is an attempt to define what the tourist attractiveness of a region is, among others by referring to the interpretations of that concept used in other areas of knowledge. In addition, in the paper the structure of attractiveness and its effect on the tourist offer regarding a given region are given and a method for measuring the attraciveness - the mathematical construction called the Synthetic Measure of Tourist Attractiveness (SMAT) of a given region is proposed.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Fogra, Kraków 1992.
 2. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992.
 3. Davidson R., Turystyka, PAPT, Warszawa 1996.
 4. Dembowska Z., Zasady ujęcia systemowego i modele matematyczne w miejscowym planowaniu przestrzennym, IKS, PAN, Warszawa 1976.
 5. Pabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 6. Foryś J., Modele ciążenia jako metoda wyznaczania obszarów działalności handlowej, AE w Krakowie, Kraków 1976, maszynopis.
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1994.
 9. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 10. Hadrian P., Wykorzystanie metody portfolio do projektowania strategii działania na rynku globalnym [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 11. Hofer C.W., Schendel D., Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publ., St. Paul, Minn., 1978.
 12. Huff D.L., Defining and Estimating a Trading Area, "Journal of Marketing" 1964, nr 28.
 13. Isard W., Tung T.H., Some Concepts for the Analysis of Spatial Organisation, "Papers and Proceedings of the Regional Science Association" 1963, nr 11.
 14. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
 15. Kevin R.A., Mahajan V., Varadarajan P.R., Contemporary Perspectives on Strategic Planning, Allyn & Bacon, Boston 1990.
 16. Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., Systemy przestrzenne, PWN. Warszawa 1982.
 17. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 18. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 19. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1998.
 20. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza "Ostoja", Kraków 1995.
 21. Kukula K., Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne, Folia Turistica, AWF, Kraków 1993, nr 4.
 22. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998.
 23. McCarthy E.J., Brogowicz A.A., Essentials of Marketing, Homewood, Illinois 1982.
 24. Mynarski S., Badania rynkowe i marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, AE w Krakowie., Kraków 1999.
 25. Neidell L.A., Strategic Marketing Management, Penn Well Books, Tulsa 1983.
 26. Nowakowska A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu tury styczne go w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1989, nr 88.
 27. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 28. Porter M.E., Competitive Strategy, Free Press, New York 1985.
 29. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, IT, Warszawa 1979.
 30. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1974.
 31. Seweryn R., Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej, Folia Turistica, AWF, Kraków 2000, nr 9.
 32. Stanley T., Sewall M., Image Inputs to a Probabilistic Model Predicting Retail Potential, "Journal of Marketing" 1976, nr 40.
 33. Szromnik A., Handel - konsument - przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 34. Szromnik A., Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści i uwarunkowania [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 35. Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin, Homewood, Boston 1987.
 36. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 37. Wilson A.G., Urban and Regional Models in Geography and Planing, John Wiley, London 1974.
 38. Wykłady ze statystyki, pod red. K. Zająca, AE w Krakowie, Kraków 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu