BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkowska Wiesława, Tuniewicz Ewa
Tytuł
Finansowanie mikroprzedsiębiorczości z funduszy strukturalnych
Micro-enterprises Financing by Structural Funds
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 2, s. 73-78, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorczości, Finansowanie small businessu, Mikroprzedsiębiorstwo, Fundusze strukturalne
Entrepreneurship financing, Small business financing, Micro-enterprise, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sedno badań stanowi próba odpowiedzi na pytanie: jak przebiegało wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa na Warmii i Mazurach. Ustalony poziom wykorzystania alokacji ZPORR 2004-2006 wg stanu na 31 grudnia 2005 wyniósł 81,0% i dotyczył 157 wniosków o dotację inwestycyjną. Stawia to w korzystnym świetle spełnienie oczekiwań mikroprzedsiębiorców Warmii i Mazur co do skutecznej absorbcji środków z funduszy strukturalnych na cele związane z wzmacnianiem lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Badania wzbogacono analizą strukturalną dotyczącą przedziałów kwotowych dotacji, okresów realizacji projektów, formy prawnej mikroprzedsiębiorcy czy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to study the implementation of the structural funds within Integrated Operational Programme of Regional Development (IOPRD), Priority 3 - Local Development, Measure 3.4. Micro-enterprises in Warmia and Mazury. As on December 31, 2005, the level of funds absorption from IOPRD 2004-2006 amounted to 81,0% and included 157 applications for investment subsidy. This reflects a high absorption of structural funds by entrepreneurs from Warmia and Mazury. The article also includes structural analysis containing such Information as quantitative division of subsidies, periods of project realisation, legal form of micro-entrepreneurs or type of business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn ZPORR 1/2006 (5), styczeń-marzec, Wdrażanie działań ZPORR - stan na 31.01.2006 r. (alokacja wg kursu 1 euro=3,8365 PLN). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006 r.
  2. Fundusze Unii Europejskiej i inne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, Red. Instytut Rozwoju Inicjatyw Europejskich, Wydawnictwo Forum Sp. z.o.o., Marzec 2005 r.
  3. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. Przewodnik, M. Burnat-Mikosz (red.), Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2004 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 2004-2006. Dz.U. Nr 200 z 14 września 2004 r.
  5. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Departament Strategii Rozwoju i Polityki Regionalnej, Olsztyn 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu