BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonów Kamil
Tytuł
Wybrane zagadnienia stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Applying Regulations of the Code of Administrative Procedure in Social Insurance Proceedings - Selected Issues
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 10, s. 24-30
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Świadczenia emerytalno-rentowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie dowodowe
Social insurance, Pension benefits, Code of Administrative Procedure (CAP), Evidence proceeding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza niektórych zagadnień związanych z wpływem procedury administracyjnej na tok postępowania, przede wszystkim przed organem rentowym, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uwaga autora została skupiona na określeniu zakresu stosowania przepisów k.p.a., tj. ich wyłączeniu ze względu na odmienny charakter postępowania rentowego, posiłkowego stosowania w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych oraz wpływu na postępowanie dowodowe prowadzone przed organem rentowym. (abstrakt oryginalny)

Author discusses the relation between the administrative procedure and social insurance proceedings. The article deals with the following three issues: 1) not applying the Code of Administrative Procedure (CAP)'s regulations due to a different character of disability pension proceedings; 2) auxiliary use of the CAP in cases not covered by the social insurance law; 3) impact of the administrative procedure on evidence proceedings before the disability pension authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 791.
 2. K. Anionów (red.), M. Bartnicki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer 2007, s. 421.
 3. R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Wolters Kluwer 2007, s. 138.
 4. M. Cholewa-Klimek, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Warszawa 2006, s. 51-52.
 5. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 1035-1036.
 6. A. Kisielewicz, Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przyznawane w drodze wyjątku, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, nr 8, s. 12.
 7. K. Kolasiński, Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1989, s. 28-29.
 8. J. Kuźniar, Stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach z ubezpieczenia społecznego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 11, s. 18.
 9. W. Maciejko, Granice podważalności świadectwa pracy, "Służba Pracownicza" 2004, nr 3, s. 16.
 10. Cz. Martysz (w:) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, t. II, Kraków 2005, s. 474 i 478-479.
 11. Z. Myszka, Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1998, nr 8, s. 21.
 12. R. Skwario, Przepisy swoje, ZUS swoje. "Rzeczpospolita" z 4 marca 2004 r., s. C4.
 13. B. Wagner, Postępowanie w sprawach emerytalno-rentowych (w:) Wybrane zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, t. VI, s. 140.
 14. T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys części ogólnej, Warszawa-Kraków 1994, s. 83-84 i 193-194.
 15. L. Żukowski, Postępowanie administracyjne w sprawach ubezpieczeń społecznych, "Organizacja-Metody-Technika" 1990, nr 4, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu