BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżyńska Beata
Tytuł
Giełdy towarowe w Polsce
Commodity Markets in Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2001, vol. 48, s. 13-27, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Obrót towarowy, Giełdy towarowe, Historia gospodarcza, Przegląd literatury
Commodity turnover, Commodity exchange, Economic history, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła historię kształtowania się formalnego rynku towarowego. O powstaniu tego rynku zadecydowało Postanowienie Księcia Namiestnika Królewskiego, o otwarciu pierwszej giełdy towarowej w Warszawie 12 maja 1817 roku. W pierwszej kolejności autorka omówiła etap kształtowania się giełdy towarowej od początku jej istnienia do 1939 roku, z obowiązującymi wówczas aktami prawnymi. W dalszej kolejności przedstawiła prace legislacyjne zmierzające do ukształtowania zasad obrotu giełdowego w Polsce po 1989 roku. Ustawa z 2000 roku o giełdach towarowych utworzyła podstawy prawne do funkcjonowania formalnego rynku towarowego, wprowadzając w życie system instytucji giełdowych, obejmujących: giełdy towarowe, giełdowe izby rozrachunkowe oraz towarowe domy maklerskie i maklerów niezależnych. Dobiegają prace nad ustawą o domach składowych, kolejnej instytucji systemu towarowego obrotu giełdowego, o których także wspomina autorka.

The traditions of market in agricultural produce go back to the distant past and they are connected with the rise of handicraft and merchant associations, defined with the German term "gilda". With time, the term was polonized to take the shape of "giełda". At the close of the seventeenth century the "giełda" meant a separate trade guild organization. The formal inception of the functioning of the exchange market is dated on 12 May 1817, but the development of modern formalized agrimarket falls on the two interwar decades. The outbreak of World War II resulted in the suspension of exchange market activities, whereas after the WW II, under centralized economy and planned redistribution of goods, commodity market trading was not practicable. The last possibilities of market trading were excluded by the decree of 12 September 1950 on State Commercial Inspection. After 1989, with the far-reaching restructuring of Polish economy, numerous trading institutions appeared that used the name exchange and they tried to restore market trading, especially in the area of agricultural produce. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu