BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyńska Dorota
Tytuł
Finansowanie zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie ochrony środowiska
Financing of Access Obligations in the Field of Environment Protection
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 93-102, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Finansowanie ochrony środowiska, Polityka ekologiczna
Environmental protection, Environmental protection financing, Ecological politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zobowiązania Polski w obszarze działań środowiskowych wynikających z traktatu akcesynego. Wyjaśniono na czym polega istota systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Przedstawiono zapotrzebowanie na środki finansowe do zobowiązań akcesyjnych w wybranych dokumentach strategicznych.

Environmental and social purposes are supported by EU funds with appropriate committal public and private means. Polish accession to European Union opened up opportunities to exercise of Commonwealth means. Simultaneously the realization of accepted access obligations requires describing expenditure of money on ecological investments. Entities are very interested in realization of ecological ventures. It manifests in realization of many executive programmes. Many attempts have been made to estimate costs of initiating directives and expenditures on separated spheres of activities for example: residuary, industrial waste or water economy. This article is an attempt to put in order and to show scale of means that are assigned for protective tasks from EU and domestic means. The open question for accomplishing investments is assignation actual sources their financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza zadań wynikających z traktatu akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkami kosztów ich realizacji, red. J. Famielec, Kraków 2004.
 2. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998, s. 107.
 3. Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze środowisko" w latach 2004-2017, red. J. Famielec, M. Kożuch, "Ekonomia i Środowisko" 2005 nr l.
 4. "EKOFinanse" 2005 nr 3.
 5. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Perkowski M., Kiercel T., Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wyd. Temida 2, Białystok 2005.
 7. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 8. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, MP 2003 nr 33, poz. 433.
 9. Skoczko L, Fundusze pomocy finansowej z Unii Europejskiej, "Prawo i Środowisko" 2004 nr 3.
 10. System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. J. Famielec, AE, Kraków 2005.
 11. www.ukie.gov.pl.
 12. Uchwala RN z dnia 19 grudnia 2005 r. nr 152/05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu