BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan
Tytuł
Polityka budżetowa Polski a Unia Gospodarcza i Walutowa
Fiscal Policy in Poland vs. The European Monetary Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 158-168, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Budżet państwa, Polityka gospodarcza państwa, Wskaźniki konwergencji, Polityka pieniężna państwa
Economic and Monetary Union (EMU), State budget, State economic policy, Convergence indicators, State monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ramy prawne polityki budżetowej w Unii Europejskiej. Zaprezentowano ogólne kierunki polityki gospodarczej i polski program konwergencji. Przybliżono przesłanki i kierunki reformy finansów publicznych. Omówiono rolę budżetu w stabilizowaniu gospodarki.

Fiscal policy in Poland is not completely accordant with treaty's rules of economic policy and with Stability and Growth Pact. An existence of extended structural budgetary deficit is the main problem. This implies reform of public financial sector that has not been made yet. This delays Poland's entry the euro zone, weakens fundaments of balanced growth and possibilities of stabilizing output and employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard O., Perotti R., An Empirical Characterization on the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output, "NBER Working Paper" 1999 nr 7269.
 2. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, AE, Wrocław 2005.
 3. Buti M., Martinez-Mongay C., Sekkad K., Van den Noord P., Automatic Stabilisers and Makket Flexibility in EMU: is There a Trade-off? OECD, „Economic Department Working Papers" 2002 nr 335.
 4. Commission des Communautés européennes, Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008), COM(2005) 141 final, Bruxelles, le 12.4.2005.
 5. Coricelli F., Ercolani V., Cyclical and Struktural Deficits on the Road to Accession: Fiscal Rules for an Enlarged European Union, CEPR, „Discussion Papers" 2002 nr 3672.
 6. Council opinion of 14 March 2006 on the updated convergence programme of Poland, 2005-2008.
 7. Duthil G., Marois W., Politiques économiques, ellipses, Paris 1997
 8. Eichengreen B., Saving Europe's Automatic Stabilisers, „National Institute Economie Review" 1997 nr 159.
 9. European Commission, Economic Policy in EMU - Part B: Specific Topics, „Economic Papers" 1997 nr l25.
 10. European Commission, Public finances in EMU-2001, „European Economy" 2001 nr 3.
 11. European Commission, Public finances in EMU' — 2002, „European Economy" 2002 nr 3.
 12. European Commission, Public finances in EMU - 2005, Brussels 2005. [13] European Parliament, The Coordination of National Fiscal Policies in the context of Monetary Union, „Economic Affairs Series E-6", październik 1996.
 13. Eurostat, Environment statistics Packetbook. Data 1980-1999, Office for Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 14. Eurostat, Europe en chiffres. Annuaire Eurostat 2005.
 15. Eurostat, Indicateurs structurels, 2006.
 16. Italianer A., The Macroeconomic Policy Framework for EU Membership and Euro Area Participation - the Role of Budgetary Policy. Referat wygłoszony podczas konferencji nt. „EU Accession - Developing Fiscal Policy Frameworks for Sustainable Growth". Bruksela, 13-14 maja 2002.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 (zmienione rozporządzeniem nr 1055/2005) w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.
 18. Rzeczpospolita Polska, Program konwergencji. Aktualizacja 2005, Warszawa, styczeń 2006.
 19. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu