BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Przemysław
Tytuł
Powstanie i ewolucja polskiego prawa dotyczącego pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Creation and Evolution of Polish Law Concerning State Aid for Entrepreneurs
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 118-132, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Ustawodawstwo gospodarcze, Prawo antymonopolowe
Subsidies granted to enteprises, Economic legislation, Anti-monopolistic law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zobrazowanie procesu ustanawiania a następnie dostosowywania prawodawstwa polskiego do regulacji Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Zwrócono uwagę na to, ze jest to proces trudny i rozłożony w czasie oraz że jest poprzedzony analizą istniejących rozwiązań.

State aid for entrepreneurs is an integral element of economic policy of every country. Its range and possible forms are the subject of hard discussions carried out for many years, also in the EU countries, what allowed achieving the common attitude. The Polish membership of the European Union was dependent on the harmonisation of the law, also in the field of State aid that is a part of the EU law of competition. The transposition of the EU rules to Polish law wasn't an easy process. Passing in Poland the first bill concerning conditions of admittance and supervision of State aid for entrepreneurs was a success. Beside its main aims, such as reducing disadvantageous tendency in the range of State aid administration, increasing the rationality of public expenses, creating the system of monitoring and supervision of State aid for entrepreneurs and harmonisation of the Polish law with the EU law and international standards, it had also an educational purpose. It allowed initiating the process of shaping the awareness of State aid and its accessibility within entrepreneurs. Further modifications of the law were the consequence of the demand for cohesion conditions fulfilment in the range of State aid for entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzik S., Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, „Państwo i Prawo" 2000 nr 7.
 2. Jankowski B., Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 3. Kowalik A., Pieniądze pod lupą. Pomoc dla przedsiębiorców, „Rzeczpospolita", 2 czerwca 1998.
 4. Modzelewska-Wąchal E., Blisko, coraz bliżej. Jak daleko mam do Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita", 27 czerwca 2000.
 5. Modzelewska-Wąchał E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarze, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 6. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 7. Pomoc dla przedsiębiorców, „Vademecum Rzeczypospolitej" 2002 nr 34.
 8. Popowska B., Rola państwa w obszarze pomocy publicznej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002 nr 8.
 9. Postuła L, Problemy implementacji wspólnotowych reguł dopuszczalności pomocy publicznej do prawa polskiego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004 nr 5.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r., DzU 2004 nr 194, poz. 1984.
 11. Szpringer W., Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne, Warszawa 1996.
 12. Szydło M., Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie" 2002 nr 4.
 13. Uktad Europejski, DzU 1994 nr 11, poz. 11.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000 nr 14, poz. 176, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000 nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 16. [ 16] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa", DzU 1977 nr 137, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu