BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walasik Artur
Tytuł
Ekonomiczne i prawne aspekty podziału władztwa podatkowego między państwo i władze lokalne
Economic and Legal Aspects of Tax Power Allocation Between Central and Local Authorities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 208-219, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Podział władz, Podatki, System podatkowy, Polityka podatkowa
Distribution of power, Taxes, Tax system, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie i przedstawiono sposoby podziału władztwa podatkowego. Celem artykułu jest ocena proponowanych w literaturze przedmiotu modeli podziału władztwa podatkowego w kontekście realizacji idei samodzielności finansowej samorządu terytorialnego oraz konsekwencji ich zastosowania w odniesieniu do ryzyka niestabilności gromadzenia środków finansowych niezbędnych do realizacji władzy lokalnej.

The aim of the paper is to present and discuss theoretical approaches to the problem of distribution of limited power to taxation between state and local authorities. Four basic models are reviewed: tax competition model and tax separating model as well as tax participation model and tax supplement model. Both legal and economic consequences of implementing each of presented models are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz M., Jak rozwinąć system dochodów gmin, „Rzeczpospolita" 1995 nr 295.
 2. Borodo A., Dochody samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, UMK, Toruń 1993.
 3. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawna-finansowy, Wyd, Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 4. Brzeziński B., Kompetencje prawotwórcze rad narodowych w dziedzinie podatków i opłat, UMK, Toruń 1989.
 5. Brzeziński B., Zarys prawa finansów publicznych, TNOiK, Toruń 1997.
 6. Copé J.F., Autonomia finansowa wspólnot lokalnych w Europie, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań 1992.
 7. Keen M., Vertical Tax Externalities in the Theory of Fiscal Federalism, "IMF Staff Papers" 1998 nr 3.
 8. Litwińczuk H., Władztwo lokalne w sferze podatkowej, „Finanse" 1985 nr 9.
 9. Markowitz H., Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment, Wiley-New York 1959.
 10. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1995.
 11. Sochacka-Krysiak H., Podatki terenowe, „Studia Finansowe" 1987 z. 37.
 12. System finansów publicznych w procesie gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 13. Swartz T.R., The Cost of New System of Fiscal Federalism in the USA (Local Fees and Charges: the Only Future Support for Local Financial Autonomy), International Symposium of Fiscal Federalism, University of Insbruck - Institute of Public Finance, Seefeld 1990.
 14. Walasik A., Teoretyczne zagadnienia decentralizacji decyzji w zakresie polityki podatkowej, „Samorząd Terytorialny" 1998 nr 1-2.
 15. White P.C., Chou C.J., Diversification in Local Government Tax Structures, "Regional Science and Urban Economics" 1980 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu