BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata
Tytuł
Corporate governance w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość
Corporate Governance in Public Sector - Idea or Reality
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 15-25, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Finanse publiczne
Corporate governance, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono kierunki zastosowania koncepcji corporate governance w sektorze publicznym. Omówiono kierunki zmian związane z wprowadzeniem idei corporate governance w podmiotach sektora publicznego.

This article presents selected problems of corporate governance in public services. The author discusses:
- reasons of introducing new public management by public sector,
- idea of corporate governance and its scope,
- factors of changing in public sector,
- barriers of applications this conception by public services. In the end, the postulates of changing in managing of public services are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baile K.C., A Study of Strategic Planning in Federal Organizations, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia 1998.
 2. Cheug A., Understanding Public_Sector Reforms: Global Trends and Diverse Agenda, "International Review or Administrative Sciences" 1997 vol. 63.
 3. Clare D., Open Government in Britain: Discourse and Practice, "Public Money and Management" 1996nr 1.
 4. Corporate Government Review, Thurrock Council, Spring 2002.
 5. Filipiak B., Corpotate governance w podmiotach komunalnych w świetle racjonalizacji zarządzania publicznymi zasobami pieniądza, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, AE, Kraków 2004.
 6. Filipiak B., Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej, "Finanse Komunalne" 2004 nr 3.
 7. Gilling D.M., The New Zealand Public Sector Accounting Revolution, [w:] Perspectivies on Performance Measurement and Public Sector Accounting, ed. E. Buschor, K. Schedler, Haupt, Berne 1994.
 8. http://www.bat.com/oneweb/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/1585228BDE89593680256D F0005BDFA9?opendocument&DTC=20040112.
 9. http://www.gpw.pl.
 10. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005.
 11. Public Management and Governance, ed. T. Bovaird, E. Löffler, Routledge, London-New York 2003.
 12. [ 12] Victorian Public Accounts and Estimates Committee 2002, Issues Paper: Inquiry into Corporate Governance in the Victorian Public Sector, Melbourne, April.
 13. Younis T., Bailey S., Davidson C., The Application of Total Quality Management to the Public Sector, "International Review of Administrative Sciences" 1996 vol. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu