BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulska Teresa
Tytuł
Podatek VAT w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej
VAT in Poland and the European Union Accession
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 171-179, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Zwolnienia podatkowe, Podatki, Prawo podatkowe
Value Added Tax (VAT), Tax exemption, Taxes, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono uregulowania Unii Europejskiej w zakresie VAT. Omówiono wymogi unijne dotyczące podatku od towarów i usług.

VAT in Poland generally conforms to the European Union Standards. In numerous detailed issues it is incompliant with the 6th Directive. The ultimate destination of the harmonisation of regulations concerning the VAT is to provide Polish entrepreneurs with business conditions that are comparable with those that are characteristic of other countries creating the common market. In the future some improvements of Polish fiscal regulations quality may be expected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, ODiDK, Gdańsk 2005.
 2. Cieśla L, Pobór VAT od gmin jest ryzykowny, „Rzeczpospolita" z 25 marca 2005 r.
 3. Famulska T., Neutralność podatku VAT dla przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2005.
 4. Finanse Unii Europejskiej, red. B. Bernas', AE, Wrocław 2005.
 5. Leśniak G.J., Niejasne opodatkowanie umów zlecenia, „Rzeczpospolita" z 24 stycznia 2006 r.
 6. Martini J., Karpiesiuk Ł., VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2005.
 7. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2004.
 8. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 9. Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa, red. W. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2005.
 10. Sobiech J., Harmonizacja i konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej, f w:] Finanse w dobie integracji europejskiej, red. R. Hanisz, K. Znaniecka, AE, Katowice 2004.
 11. Sokofowski J., Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych i VAT - kierunki zmian, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. l, red. K. Jajuga, M. Łyszczak, AE, Wrocław 2001.
 12. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 13. VI Dyrektywa VAT, Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, red. K. Sachs, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004.
 14. Akty prawne
 15. I Dyrektywa Rady z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC).
 16. VI Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).
 17. Dyrektywa Rady z 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w celu zniesienia granic podatkowych (91/680/EEC).
 18. Dyrektywa Rady z 19 października 1992 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC (określenie stawek podatku od wartości dodanej) (92/77/EEC).
 19. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, DzU 1993 nr 11, poz. 50, z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004 nr 54, poz. 535, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu