BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria
Tytuł
Kryteria fiskalne konwergencji i szansę ich spełnienia przez Polskę
Fiscal Convergence Criteria and the Chance of Meeting Them by Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 180-189, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Konwergencja, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Dług publiczny, Deficyt budżetowy
Convergence, Economic and Monetary Union (EMU), Public debt, Budget deficit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie istoty kryteriów fiskalnych konwergencji jako podstawowych zasad (wyznaczników) prowadzenia polityki fiskalnej (polityki budżetowej) w krajach Unii Europejskiej. Analizie została poddana sytuacja fiskalna Polski określona w Programie Konwergencji, przedstawionym Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej, a następnie wymienione zostały podstawowe zalecenia tych organów UE wobec działań władz fiskalnych w Polsce. Na koniec zostały zaprezentowane działania, które winny być podjęte w Polsce w celu konsolidacji finansów publicznych i poprawy stanu finansów publicznych, a tym samym spełnienia kryteriów fiskalnych konwergencji przez nasz kraj. (fragment tekstu)

For the member countries of European Union the most important thing is to balance budget or at least to minimize budget deficit according to the negative influence of rising budget deficit on prices. The European Commission estimates the level of relation between budget deficit and Gross Domestic Product and the relation between gross public debt and Gross Domestic Product. The European Authorities are able to force the member countries to obey the fiscal rules. If not, there are some kinds of punishment. For example for Poland it is loss of grants from European Funds. The European Council says that it is impossible for Poland to meet fiscal criteria in the year 2007 concerning the activity described by Polish government in Convergence Programme. The Council suggests to our government how to decrease budget deficit. And also the government prepares programmes steering on minimizing budget deficit and public debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005.
 2. Kowalik J., Karpiński Sz., Polska na szarym końcu w drodze do unii walutowej, „Rzeczpospolita" 16 lutego 2006 r.
 3. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Warszawa, sierpień 2005.
 4. Oręziak L., Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt" 2005 nr 7.
 5. Program Konwergencji. Aktualizacja 2005, Warszawa, styczeń 2006.
 6. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa, luty 2004 (www.nbp.pl).
 7. Raport o konwergencji, Europejski Bank Centralny (www.nbp.pl).
 8. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2005.
 9. The Implementation of the Stability and Growth Pact, "ECB Monthly Bulletin", May 1999.
 10. Stojewska A., Polska jest zobowiązana do rezygnacji ze złotego, „Rzeczpospolita" z 2 marca 2006.
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, poz. 2104, art. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu