BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alińska Agnieszka
Tytuł
Samodzielność finansowa polskich samorządów na tle krajów Unii Europejskiej
Financial Independence of the Polish Local Governments Compared to the EU Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 263-272, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Finanse lokalne, Budżet samorządu terytorialnego, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny
Local finance, Local budget, Local government economic activity, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono definicje i określenia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono rodzaje i strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE.

The present tendencies in the scope of financial management within local governments both in Poland and in most EU countries show aspirations for systematic increase of the financial autonomy level of local governments. This results from, among other things, the fact that the traditional range of the freedom of dealing with income among local governments is directly influenced by the share level of the own income within the total one. Gaining the appropriate own income allows realizing the tasks and responsibilities that according to the valid law regulations have been transferred to local governments in EU countries, and that simultaneously take the priority importance in the social and economic development of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Działalność inwestycyjna JST-źródła i skala finansowania, Studia i Prace. Zeszyty Naukowe Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH, Warszawa 2006.
 2. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004, Regionalna Izba Obrachunkowa, Warszawa 2005.
 3. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia Kommunalkredit, Warszawa 2004.
 4. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. UŚL, Katowice 2003.
 5. Gonet W., Uwagi na temat samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne" 2006 nr 1-2.
 6. Kańdula S., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po roku 1993, AE, Poznań 2003.
 7. Kornberger-Sokolowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, UW, Warszawa 2001.
 8. Leoński Z., Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle Ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, „Państwo i Prawo" 1990 nr 12.
 9. Local Finance in the Twenty Five Countries of EU, Dexia, Paris 2004.
 10. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 11. Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, Warszawa 1997.
 12. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Białostocki, Białystok 2005.
 13. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Warszawa 1995.
 14. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., DzU2003 nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu