BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Breza Marzena
Tytuł
Konwergencja fiskalna a członkostwo w Unii Europejskiej oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej
Fiscal Convergence and a Membership in the European
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 190-199, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Konwergencja, Finanse publiczne, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Dług publiczny, Deficyt budżetowy
Convergence, Public finance, Economic and Monetary Union (EMU), Public debt, Budget deficit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na konieczność realizacji procesu konwergencji pomiędzy strefą walutową a krajami kandydującymi. Intensyfikacja tego procesu powinna nastąpić przed rozszerzeniem struktur UGW. Takie bowiem działania przyczynią się zarówno do minimalizacji ryzyka szoków asymetrycznych w krajach pretendujących do członkostwa, jak i do zapewnienia stabilności gospodarczej krajów z obszaru jednowalutowego. Brak zbieżności gospodarczej jest powodowany w znacznym stopniu nierównowagą fiskalną, która stanowi główny nurt rozważań w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)

This article is about monetary integration in the European Union. The author concentrates on the fiscal convergence process in the candidate countries to EMU. The problem of divergence between euro zone and new EU members is still present especially when we are taking into account economic situation in Poland. This article contains also an analysis of convergence between founders countries and an economic situation of the countries which candidate to Euro zone. The research indicates the fact that full economic convergence is a very difficult process. It is mainly because of the lack of the public finance stability. The author considers different national programme of stabilization (present every year in the Convergence Report), which are realized to achieve permanent fiscal balance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowska-Bartosiewicz I., Europejski system walutowy w procesie integracji krajów EWG, Instytut Finansów, Warszawa 1980.
 2. Borowiec i., Unia ekonomiczna i monetarna, AE, Wrocław 2001.
 3. Convergence Report. Report Required by Article 109j of the Treaty Establishing the European Community, European Monetary Institute, Frankfurt, March 1998.
 4. Euro-CANStatistics, European Communities, Luxemburg 2003.
 5. Kołodziejczyk K., Geneza wspólnotowej waluty euro, Scholar, Warszawa 2000.
 6. Monthly Bulletin ECB, ECB, Frankfurt, December 2005.
 7. Monthly Bulletin ECB, ECB, Frankfurt, March 2006.
 8. Nicoll W., Salmon T., Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 9. Oręziak L., Unia gospodarcza i walutowa, [w:] Unia Europejska, red. K. Michatowska-Gorywoda, PWN, Warszawa 1997.
 10. Program konwergencji. Aktualizacja 2005, Warszawa, styczeń 2006.
 11. Zabielski K., Integracja walutowa w EWG a stosunki finansowe Wschód-Zachód, Instytut Finansów, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu