BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej
Tytuł
Doskonalenie relacji z dostawcami (studium badań empirycznych)
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 12, s. 24-30
Słowa kluczowe
Kryteria wyboru dostawcy, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Proces Pozyskania i Oceny Dostawców (PPIOD)
Supplier selection criteria, Supply Chain Management (SCM), Process of acquisition and assessment of providers
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Fazy kształtowania relacji z dostawcami, [2] Relacje pomiędzy klientami a dostawcami w ujęciu cyklu ciągłego doskonalenia. Zawiera tabele: [1] Prowadzone przez przedsiębiorstwa działające na rynku polskim działania w zakresie doskonalenia relacji z dostawcami (wyniki badań z 2006 r. i 2007 r. porównanie pomiędzy segmentami w zależności od sektora oraz zasięgu działania przedsiębiorstwa; w odsetkach wskazań), [2] Prowadzone przez przedsiębiorstwa działające na rynku polskim działania w zakresie doskonalenia relacji z dostawcami (wyniki badań z 2006 r. i 2007 r. porównanie pomiędzy segmentami w zależności od liczby zatrudnionych pracowników oraz pochodzenia kapitału; w odsetkach wskazań), [3] Prowadzone przez przedsiębiorstwa działające na rynku polskim działania w zakresie doskonalenia relacji z dostawcami (wyniki badań z 2006 r. i 2007 r. porównanie pomiędzy segmentami w zależności od rynku na który przedsiębiorstwo oferuje swoje produkty oraz od posiadanego systemu zarządzania; w odsetkach wskazań).
Abstrakt
W artykule przedstawiono cztery czynniki determinujące kształtowanie się partnerstwa pomiędzy dostawcą a klientem. Opisano cztery fazy kształtowania się relacji z dostawcami w procesach zakupu. Omówiono zjawisko tworzenia wielokryterialnych systemów oceny dostawców. Zaprezentowano często spotykany podział dostawców podczas ich oceny na podstawie zebranych informacji przedsiębiorstwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.P. Cannon, W.D. Perreault Jr., Buyer-Seller Relationship in Business Market, Journal of Marketing Research, No. 36, November, 1999, pp. 52-64.
  2. A. Cohen, „Sales and Marketing Separate but Equal? How Interaction Between Sales and Marketing Departments Cam Improve Performance of Both Departments", Sales and Marketing Management, September, 1998, p. 15.
  3. B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 2002, s. 61.
  4. R. LcLymont, A. Zuckrmann, „EDI: Not Dead Yet", Purchasing, No. 4, 1999.
  5. K. Lysons, „Zakupy zaopatrzeniowe", PWE, Warszawa, 2004, ss. 131-138.
  6. A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, 2006.
  7. J. Sosnowski, „Systemy elektroniczne w marketingu", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1999, s. 48.
  8. M. Urbaniak, Jakość w marketingu przemysłowym, Problemy Jakości, nr 2/1998, ss. 22-26.
  9. M. Urbaniak, „Marketing przemysłowy”, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa, 1999, ss. 46-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu