BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda
Tytuł
Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce
The actual problems of the polish social security system
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 7, s. 1-7, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Zabezpieczenie społeczne, Prawo zabezpieczenia społecznego
Social security, Social security system, Social security law
Firma/Organizacja
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Rada Europy, Unia Europejska (UE)
International Labour Organization (ILO), Council of Europe, European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest omówienie rozwiązań przyjętych w polskim systemie zabezpiecznie społecznego i ich ocena na tle standardów międzynarodowych oraz przedstawienie problemów do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości. Autorka formułuje tezę, że polski system zabezpieczenia społecznego jest rozwinięty i na ogół jego rozwiązania odpowiadają standardom określonym w aktach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Rady Europy i Unii Europejskiej. Następnie wskazuje problemy systemowe i parametryczne wymagające rozwiązania w najbliższej przyszłości.

The article discusses the solutions adopted in Polish system, evaluates them on the background of international solutions as well as presents the problems that it may be necessary to solve in near future. To begin with, one may say that Polish social security system is well developed and its solutions are generally in accordance with European standards as established in the regulations of ILO, Council of Europe and European Union, although some of them are not. It is possible to point down some systematic and parametric problems that need solution in near future. They are presented in the final part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancel M. (1979), Znaczenie i metody prawa równowagi, Warszawa.
 2. Anioł W. (2003), Europejska polityka społeczna, Warszawa.
 3. Biała księga 2003 (2003), część VI "Nowy model społeczny", Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa.
 4. Bińczycka-Majewska T. (2002), Międzynarodowe uwarunkowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w: Księga jubileuszowa prof. T. Zielińskiego. Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Warszawa.
 5. Humblet M., Silva K. (2002), Des normes pour le XXIe siecle securite sociale, BIT, Geneve.
 6. Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobocie i pomoc społeczna, Kraków.
 7. Jorens Y. (2005a), Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" nr 3.
 8. Jorens Y. (2005b), Otwarta metoda koordynacji jako standardowy instrument uzgodnieniowy, "Polityka Społeczna" nr 3.
 9. Jorens Y. (2005c), The open method of coordination as standard setting instrument, referat na seminarium pt. "Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie", "Polityka Społeczna" nr 3.
 10. Jorens Y., red. (2003), The open method of coordination. Objectives of European health care policy, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
 11. Kalina-Prasznic U., red. (2004), Encyklopedia prawa, Warszawa.
 12. Kerschen N. (1997), Individualisation des droits et maintien des solidarites, Paris.
 13. Kompendium nauki społecznej Kościoła (2005), Encyklika Jana Pawła II "Laborem exercens", lustita et PAX, Warszawa.
 14. Kraus K., Geisen Th., Piątek K., red. (2005), Państwo socjalne w Europie. Historia - rozwój - perspektywy, Toruń.
 15. Księżopolski M. (2003), Uwagi o komparatystyce w polityce społecznej, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Wokóf teorii polityki społecznej. Szkice i studia dedykowane Profesorowi Janowi Daneckiemu na Jubileusz siedemdziesiątych piątych urodzin, Warszawa.
 16. Markowska H., Zalewska H., Uścińska G., red. (2005), Addendum. Obliczenia porównawcze. Standardy zabezpieczenia społecznego, Warszawa.
 17. Mikkola M. (2005), Prawo do zabezpieczenia społecznego w Europie - prawem człowieka i prawem podstawowym, w: A.M. Świątkowski (red.), Dorobek Rady Europy w zakresie kształtowania i ochrony praw społecznych. W kierunku powszechnej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, Warszawa.
 18. Pennings F. (1998), Introduction to European social security law, London-Boston.
 19. Pieters D. (1992), Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Kraków.
 20. Rajkiewicz A. (1988), Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego, "Polityka Społeczna" nr 3.
 21. Rajkiewicz A. (1993), Strategiczne problemy polskiej polityki społecznej, w: O nowy model polityki społecznej, "Studia i Materiały", z. 1, Warszawa.
 22. Rajkiewicz A., Supińska J. Księżopolski M., red. (1996), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Warszawa.
 23. Rysz-Kowalczyk B., red. nauk. (2001) Leksykon polityki społecznej, Warszawa.
 24. Szumlicz T. (2002), System zabezpieczenia emerytalnego, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa.
 25. Świątkowski A. (1998), Europejskie prawo socjalne, tom I, II, III, Warszawa.
 26. Świątkowski A. (2006), Karta Praw społecznych Rady Europy, Warszawa.
 27. Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa.
 28. Uścińska G. (2005), Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa.
 29. Zacher H.F. (1985), Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec, Wrocław.
 30. Ziegelmayer V. (2005), Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu?, Berlin, wyd. polskie - Toruń.
 31. Żukowski M. (2005), Reformy emerytalne w Europie, Poznań.
 32. Żukowski M. (1997), Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu