BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czesla Alfred
Tytuł
Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach w świetle ofert pracy
Surplus and deficit professions in the Warmia and Mazury Region on the basis of research of the labor market offers
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 7, s. 12-17, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Analiza rynku, Nierównowaga rynkowa
Labour market, Market analysis, Market imbalance
Kraj/Region
Region warmińsko-mazurski
Abstrakt
Artykuł powstał na podstawie badania rynku ofert pracy i edukacji. Celem badań była identyfikacja zawodów poszukiwanych przez przedsiębiorców oraz tych, które przyczyniają się do wzrostu bezrobocia na rynku pracy. Badaniami objęto pracodawców i szkoły ponadgimnazjalne.Mimo widocznego zmniejszenia bezrobocia w regionie, rynek pracy nadal charakteryzuje się głęboką nierównowagą między podażą a popytem. Pracodawcy uważają, iż reforma szkolnictwa zawodowego była błędem. Oczekują podjęcia radykalnych decyzji pozwalających reaktywować zasadnicze szkoły zawodowe oraz zwiększyć do nich nabór uczniów. Według prognoz, w najbliższym czasie popularnością będą cieszyć się zawodówki kształcące budowlańców. Wielu przedsiębiorców chce już przyjąć; cieśli, murarzy, tynkarzy, zbrojarzy, betoniarzy. Jednak według nauczycieli zawodówki są w odwrocie głównie z powodu ambicji rodziców, którzy posłanie tam dziecka traktują jako ujmę na honorze. W konsekwencji szkoły nadal kształcą w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy, bądź kształcą zbyt małą liczbę specjalistów w zawodach deficytowych. Potrzebujących pracowników należy szukać wśród długotrwale bezrobotnych. Zwłaszcza tych ze wsi, bo tam jest najwięcej ludzi, którzy pracy nie mają od lat. Trzeba ich zachęcać do pobierania pieniędzy za pracę a nie zasiłków. Monitoring zawodów jest tylko jednym z narzędzi polityki rynku ofert pracy. Uzupełnieniem tego obrazu i materiałem do dalszej analizy, powinna być struktura zatrudnienia na Warmii i Mazurach. (abstrakt oryginalny)

The article is based on the research pf labor market job offers as well as education. The objectives of the research were to identify the professions sought by the entrepreneurs but also those that cause the increase of unemployment on the labor market. The research included people from post secondary schools as well as employers. Despite the gradual decrease in the unemployment rate in the region , the labor market is still characterized by the serious imbalance between demand and supply. The employers state that the reorganizations of the vocational learning was a mistake. They expect undertaking more radical decisions allowing to reactivate vocational schools and what is more increasing the enrollment to those schools. According to the forecasts the construction teaching vocational schools will maintain a great interest among pupils. A relative number of employers is already willing to employ carpenters, brick layers, plasterers or concrete workers. Yet according to the teachers the vocational schools are in regress due to the parents’ ambitions who treat sending their children to such type of schools as infamy. As a result school teach subjects for which there is no demand on the labor market or too few experts in deficit professions. Such workers should be sought among the long term unemployed. In particular those from rural areas where people tend to be unemployed for longer periods of time. They should be encouraged to receive money for work not to obtain money from different benefits. The monitoring of professions is a necessary tool on the labor offers’ market. The completion picture as well as the a material for the further analysis should be the employment structure of the Warmia and Mazury region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czesla A. (2007), Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach, WUP Olsztyn.
  2. Kabaj M. (1998), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa.
  3. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie - podstawy teoretyczne, Warszawa.
  4. Makać W. (1996), Statystyczne metody analizy bezrobocia, Warszawa, ISBN 83-86313-26-9.
  5. MPiPS (2006), Polska 2006 - Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu