BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Wojciech, Sibińska Anna, Krawiec Wioletta
Tytuł
Analiza zachowań nabywczych a funkcjonalność stron internetowych banków
Analysis of Customer Behavior and Functionality of Bank's Web Sites
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 2, s. 22-28
Słowa kluczowe
Bankowość wirtualna, Witryny internetowe, Serwis internetowy, Bankowość elektroniczna, Promocja usług bankowych
Virtual banking, Internet websites, Website, E-banking, Promotion of banking services
Uwagi
Zawiera tablice: [1] Obszary funkcjonalności stron internetowych banków, [2] Kryteria pomiaru funkcjonalności obszaru informacji
Abstrakt
Wykorzystanie nowych technologii w zakresie kształtowania relacji z klientem całkowicie zmieniło oblicze rynku usług finansowych, gdzie znajomość mechanizmów postępowania nabywców staje się kluczowym sukcesem tych firm. Czynnikiem implikującym zmiany w zachowaniach nabywców usług finansowych są nowe technologie, a w szczególności serwisy internetowe przedsiębiorstw. Poprzez wykorzystanie różnych funkcji witryny internetowej kształtuje ona doświadczenia nabywców firmy, wpływa na jego zadowolenie oraz stopień satysfakji. Zidentyfikowanie zatem poszczególnych obszarów funkcjonalności stron Internetowych banków, a w dalszej kolejności wyznaczenie kryteriów ich pomiaru pozwoli na dokonanie oceny ewolucji witryn internetowych banków oraz opracowania narzędzi analizy zachowań klientów. (abstrakt oryginalny)

Understanding customer behavior is the essence of marketing philosophy and performance. Recently, there has been observed in financial services sector to build sustain relationship with customers and focuses on maintaining the relationship successfully and profitably. One of the main factor that ascribes changes in consumer behavior on financial services markets is Internet and web pages as particular. The article presents theoretical and conceptual approach of bank's web sites functionality and their influence on consumer behavior. It describes four main fields of e-functionality: Information, Interaction, Transaction and Relation and attempts to identify the criteria of each functionality field. Furthermore it points to be the preliminary paper as the conceptual base for further field research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Azzone, R. Bianchi, G. Noci, The Company’s Webside: Different Configurations, Evolutionary Path, „Management Decision” 2000, No 7
 2. E. Banks, E-finance: The Electronic Revolution in financial Services, J. Wiley & Sons, Chichester 2001
 3. D. Chaffey, M. Edgar, Measuring Online Service Quality, „Journal of Targeting, Analysis and Measurement for Marketing“ 2000, May
 4. D. Chaffey i in., Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, 2003
 5. Dotrzeć do klienta, „Bank” 2006, nr 3
 6. M.J. Evans, L.Moutinho, W.F. Van Raaij, Applied Consumer Behaviour, Addison-Wesley, Harlow 2001
 7. T. Harrison, K. Waite, Patterns of Intermediary Webside Development within an Extended Supply Chain, “Journal of Business and Industrial Marketing”. “Special Issue: doing Business in a Digital World” 2005
 8. E.L. Knight, S.D. Hall, R.E. Whitmire, D.J. Hall, Current Status and Plans for Internet Banking as Reported by CEOs, “Journal of Financial Services Marketing” 1999, No 1
 9. M. Macierzyński, Rzeczywisty obraz bankowości internetowej w Polsce, www.bankier.pl, 09.06.2005
 10. A. Parson, M. Zeisser, S.G Waitman, Organizing for Digital Marketing, “The McKinsey Quarterly” 1996, No 4
 11. M.M. Polasik, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce w świetle badań ankietowych, „Bank i Kredyt” 2005, nr 8
 12. J.A. Quelch, L.R. Klein, The Internet and International Marketing. “Sloan Management Review” 1996, No 3
 13. A. Resnik, B.L. Stern, An analysis of Information Content in Television Advertising, “Journal of Marketing” 1977, No 1
 14. J. Rowley, Remodeling Marketing Communications in an Internet Environment, “Internet Research” 2001, No 3
 15. P.R. Smith, D. Chaffey, Emarketing Excellence – at the Heart of e-Business, Butterworth Heinemann, Oxford 2001
 16. J. Zabawa, Frontem do klienta, „Bank” 2006, nr 4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu