BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seredocha Izabela
Tytuł
Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni
Marketing Actions as the Basis of Higher School's Success
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 2, s. 28-35
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Szkolnictwo wyższe, Marketing
Marketing strategy, Higher education, Marketing
Abstrakt
O pozycji uczelni na rynku edukacyjnym decyduje wiele czynników. Uczelnie niepaństwowe, zajmujące czołowe miejsca w rankingach, potrafią uzyskać efekt synergetyczny, wiążąc poszczególne elementy marketingu-mix w spójną całość. Przeprowadzona analiza działań marketingowych uczelni i analiza rynku edukacyjnego pozwalają stwierdzić, iż nasycenie rynku uczelniami oraz odczuwalna już groźba niżu demograficznego rodzą konieczność konkurowania przede wszystkim jakością kształcenia, z którą w ścisłym związku pozostaje jakość zespołu akademickiego i aspiracje edukacyjne oraz potencjał intelektualny studentów, ale też atrakcyjność oferowanych kierunków, ich dystrybucja i materialne warunki świadczenia usługi, wysokość czesnego, ustalana w danym obszarze geograficznym. Rankingowi liderzy dostrzegli te zależności znacznie wcześniej i zdołali je przekuć w marketingowy sukces. Sukces ten podtrzymywany jest m.in. poprzez szybkie i właściwe reagowanie na zachodzące w obszarze edukacji zmiany. Jego warunkiem jest też właściwa korelacja poszczególnych instrumentów marketingowych i umiejętne wykorzystanie zachodzących między nimi zależności. (abstrakt oryginalny)

There are a lot of factors which determine the position of the higher school on educational market. The non-state higher schools which are the leaders in ranking are able to obtain the synergetic effect by binding the specific elements of market-mix in a coherent whole. The analysis of market operations of higher schools and the analysis of educational market have shown that the market saturation of higher schools and the threat of already existing demographic low create the necessity for competing for the quality of education together with the quality of academic staff, educational aspirations, intellectual students' potential, the attractiveness of specializations offered, their distribution, the wages offered to academic teachers and school fee in particular geographic region. The ranking leaders have perceived these dependences considerably earlier to make success. They have achieved the goal by the appropriate and immediate response to the changes in educational field . The success has been conditioned by the adequate correlation of market instruments and making the most of dependences occurred. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003, s. 170-179
  2. Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms, In: J.H. Donnelly, W.R. George, Marketing of Services, AMA Chicago 1981
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu