BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Employee Competencies and Strategic Knowledge Management in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 747, s. 49-73, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Zarządzanie wiedzą, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Przegląd literatury
Competences, Knowledge management, Employees in enterprise, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozwój kompetencji pracowniczych (kompetencje indywidualne i organizacyjne). Omówiono elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano kompetencje pracowników realizujących strategiczne zarządzanie wiedzą.

In this article, the authors consider the growing role of intangible assets in shaping the competitive advantage of modern organisations. Among an enterprise's attributes that cannot be measured, the ability to develop and utilise its key competencies seems to be of primary importance. For this reason, the authors devote most of article to the issue of building employee competencies and elements of strategic knowledge management. Thus, the authors review the concepts of individual and organisational competencies, with particular emphasis on elements of employee competencies in mutual relations, methods of identifying them, and the basic objectives of a competency management system in an organisation. Next, the authors present the process of implementing the knowledge management concept, the tasks of the strategic level of knowledge management, and sample knowledge management strategies. Finally, the authors discuss the competency profile of employees engaged in strategic knowledge management in twenty-first century organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris Ch., Teaching Smart People How to Learn, „Harvard Business Review” 1991, nr 3.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Bjerke B., Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Bloodgood J.M., Salisbury W.D., Understanding the Influence of Organization Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies, „Decision Support Systems” 2001, nr 31.
 5. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 6. Bugdol M., Niektóre społeczne problemy współczesnych koncepcji zarządzania [w:] FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, t. l, pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 7. Bukowski M., Zarządzanie kompetencjami, „Manager” 2003, nr 1.
 8. Chmiel N., Przywództwo i zarządzanie [w:] Psychologia pracy i organizacji, pod red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdański 2003.
 9. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz A., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
 10. Duane Ireland R., Hitt M.A., Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21s' Century: The Role of Strategic Leadership, „Academy of Management Executive” 1999, nr 13/1.
 11. Edvinsson L., Malone A.S., Kapitał intelektualny. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 12. Gamble P.R., Blackwell J., Knowledge Management. A State of the Art Guide, Kogan Page, London 2001.
 13. Garavan T.N., McGuire D., Competencies and Workplace Learning: Some Reflections on the Rhetoric and the Reality, „Journal of Workplace Learning” 2001, nr 13/4.
 14. Gilgeous V, Parveen K., Core Competency Requirements for Manufacturing Effectiveness, „Integrated Manufacturing Systems” 2001, nr 12/3.
 15. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 16. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., Whaťs Your Strategy for Managing Knowledge? “ Harvard Business Review” March-April 1999.
 17. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 18. Krogh von G„ Nonaka L, Aben M., Making the Most of Your Company's Knowledge: a Strategic Framework, „Long Range Planning” 2001, nr 4.
 19. Lévy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
 20. Maier R„ Knowledge Management Systems Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg 2002.
 21. Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN. Warszawa 2000.
 22. Mikuła B., Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 626.
 23. Mikuła B., Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 1.
 24. Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 1.
 25. Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych -założenia wstępne [w:] FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, t. l, pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 26. Niemczyk J.. Głuszek E., Portfele kompetencji, „Master of Business Administration” 2003, nr 6.
 27. Nonaka L, Toyama R., Konno T., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, „Long Range Planning” 2000, vol. 33.
 28. Nordhaug O., Competence Specificities in Organizations. A Classificatory Framework, „International Studies of Management and Organization” 1998, nr 28/1.
 29. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Istota, cele, system, „Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi” 1999, nr 3.
 30. Pietruszka-Ortyl A., Profil kompetencji współczesnego menedżera, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 626.
 31. Piórkowska-Wojciechowska K., Lojalność pracownicza -postawa i zachowanie przedsiębiorcze czy konserwatywne? [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, AE w Krakowie, Kraków 2005.
 32. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 33. Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, pod red. A. Sajkiewicz. Poltext. Warszawa 2002.
 34. Rutka R., Kierowanie [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz A., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo „Dom Organizatora" Toruń 2001.
 35. Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji [w:] Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę, pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmitha i R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 36. Skrzypek E., Czynniki sukcesu firmy przyszłości funkcjonującej w warunkach ekonomii wiedzy [w:] FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, t. l, pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 37. Thierry D., Sauret Ch. (z udziałem Monod N.), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu